بر اساس ماده 23قانون حمایت حقوق مولفان ،کلیه اثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر میباشد     ***     کليه محصولات فرهنگي در سايت فروشگاه با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به فروش مي رسد
 
جداول پروفیل های اشتال

جداول پروفیل های اشتال

موارد زیر را می توانید در کتاب هایی که برای دانلود قرار گرفته است بیابید :
- جدول قطر ، سطح مقطع و وزن مخصوص میله گرد و آرماتور آجدار مسلح کننده موجود در ایران
- جدول نیروی پایین به بالا در صفحات تقسیم فشار (بیس پلیت ) بر حسب قطر ورق و میزان نیرو
- جدول اشتال تیر آهن های ردیف آی باریک (آی ان پی) لبه گوشت دار
- جدول اشتال تیر آهن های ردیف آی بال پهن (آی پی بی)
- جدول اشتال تیر آهن های ردیف آی بال پهن ( آی پی بی آینتس (یک)) نیمه سبک
- جدول اشتال پروفیلهای نبشی نورد شده بال مساوی
- جدول اشتال پروفیلهای نبشی نورد شده بال مساوی سنگین (ادامه)
- جدول اشتال پروفیلهای سپری نورد شده
- جدول اشتال پروفیلهای ناودانی نورد شده
- جدول اشتال تیر آهن های لانه زنبوری (معمولی لانه زنبوری شده )
- جدول اشتال تیر آهن های لانه زنبوری (با تیر آهن بال پهن لانه زنبوری شده )
- جدول اشتال تیر آهن های لانه زنبوری (با تیر آهن نیمه بال پهن آی پی ای لانه زنبوری شده )
- جدول اشتال تیر آهن های لانه زنبوری (با برش ایرانی لانه زنبوری شده )
- جدول مشخصات مکانیکی پروفیهای تو خالی نورد شده (دایره و چهارگوش)
- جداول دین و اشتال پروفیلهای توخالی گرد سنگین و نیمه سنگین

جداول پروفیل های اشتال دانلود کتاب 159 صفحه ای جداول پروفیل های اشتایل
جداول پروفیل های اشتال دانلود کتاب 15 صفحه ای جداول پروفیل های اشتایل
جداول پروفیل های اشتال دانلود کتاب 257 صفحه ای جداول پروفیل های اشتایل