سيستم ديوارها و سقف هاي بتن مسلح پيش ساخته توخالي(سيستم داموس)

ضوابط و الزامات
1) اجراي سيستم داموس با رعايت ضوابط سيستم ديوار باربر با ديوار برشي بتن مسلح متوسط پيش ساخته تا حداكثر 4 طبقه يا ارتفاع 12 متر از تراز پايه در كليه پهنه هاي لرز ه خيزي كشور مجاز مي باشد.
2) طراحي سيستم بر اساس آيين نامه هاي ASCE 7‌‌يا‌ACI 318، EC8‌و راهنماي طراحي‌PCI الزامي است.
3) حداكثر طول دهانه سقف ها برابر 5 متر توصيه مي شود. افزايش طول دهانه ها با ارائه مدارك و محاسبات فني كامل مجاز است.
4) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامي است.
5) رعايت محدوديت نسبت مساحت ميلگردهاي قائم و افقي به كار رفته در تسليح لايه هاي داخلي و خارجي پيش ساخته فواصل ميلگردها و هم چنين كليه ضوابط مربوط به آرماتوربندي مطابق آيين نامه EC8 يا ACI 318-08 ، و ويرايش هاي بعد از آن الزامي است.
6) كلاف قائم بايد در گوشه هاي اصلي ساختمان و در طول ديوار، در فاصله محور تا محور حداكثر 5 متر، در موضع سوراخ ها، همچنين در محل اتصال ديوارها به يكديگر اجرا شود. سطح مقطع كلاف بتن مسلح درجا، نبايد از 400 سانتيمترمربع كمتر باشد.
7) اجراي كلاف هاي افقي بر روي ديوار هاي باربر، محل اتصال سقف به ديوار و پيرامون ساختمان به منظور تأمين يكپارچگي سازه الزامي است. همچنين عرض و ارتفاع كلاف سقف نبايد از 20 سانتيمتر كمتر درنظر گرفته شود.
8) در تراز هر طبقه، كلاف هاي افقي مختلف بايد، به منظور تامين يكپارچگي و رفتار شبكه مانند ، به هم متصل شوند به گون هاي كه كلاف سقف نبايد در هيچ جا منقطع باشد.
9) لازم است ديوارهاي برشي بتن مسلح توپر در هر دو امتداد اصلي و در دو محور جداگانه، جهت تامين مقاومت برشي لازم در مقابل نيروهاي جانبي طراحي و اجرا شوند.
10) طراحي و اجراي شالوده بتن مسلح درجا و تعبيه ميلگردهاي ريشه انتظار براي ديوارها، مطابق ضوابط آيين نامه هاي مورد اشاره در بند 2 الزامي مي باشد.
11) رعايت تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران براي دوام و پايايي بتن، ميلگرد فولادي الزامي است.
12) رعايت مبحث سوم مقرارت ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق، هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.
13) رعايت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان جهت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوارهاي خارجي و سقف بام الزامي است.
14) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملي ساختمان تامين گردد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 3511 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)