سقف بتني پيش تنيده پس كشيده

ضوابط و الزامات
1) نظر به اينكه سيستم سقف بتني پيش تنيده پس كشيده عمدتاً بصورت دال تخت كاربرد دارد، لذا بر اساس توصيه بند 5-8-3-2 آئين نامه 2800 ايران، در زمان استفاده از سيستم دالهاي تخت و ستون، ارتفاع ساختمان به 10 متر يا حداكثر 3 طبقه محدود مي شود. در غير اينصورت استفاده از ديوار هاي برشي بتن آرمه الزامي خواهد بود.
2) استفاده از اين سيستم با توجه به بند 1 فوق در كليه پهنه هاي لرزه خيزي ايران بلامانع است.
3) ضوابط طراحي و اجراي سيستم سقف بتني پيش تنيده پس كشيده بايد براساس آئين نامه ACI 318 آئين نامه طرح و محاسبة قطعات بتن پيش تنيده موضوع نشريه شماره 250 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه بخش الحاقي آيين نامه بتن ايران )آبا( مي باشد، انجام شود.
4) رعايت حداقل ردة بتن مصرفي معادل 30 C در اين سيستم الزامي است
5) مقاومت گسيختگي تضمين شده، انواع فولاد هاي پيش تنيدگي به شرح زير بايد بين 1200 تا 2200 نيوتن بر ميليمتر مربع باشد:
- سيم بدون پوشش تنش زدايي شده
- رشته هفت سيم بدون پوشش تنش زدايي شده يا رشته هايي از آن
- ميله فولادي پر مقاومت بدون پوشش
6) محافظت فولاد هاي پيش تنيدگي در برابر زنگ زدگي بسيار حائز اهميت بوده و بايد كابل ها توسط دوغاب سيمان كه بعد از كشيدن كابل ها به داخل غلاف ها تزريق مي شود و يا مواد قيري يا گريس كه روي آن مي مالند از زنگ زدگي محافظت شوند.
7) براي رسيدن به يك طرح بهينه از لحاظ مقدار مصالح، وزن و هزينه، بايد طراحي و اجراي دال به گونه اي انجام شود كه پيشتنيدگي كامل حاصل گردد و بتوان از كل مقطع در فشار بهره جست.
8) كنترل نيروي كشش كابلها بايد توسط جكهاي كاليبره شده دقيق انجام شود.
9) اجراي اين سيستم بايد توسط تيم متخصص آموزش ديده انجام شود و در زمان اجرا نيازمند كنترل كيفبت دقيق ميباشد.
10) تخريب اين سيستم سقف به دليل وجود ميلگردهاي پيش تنيده بسيار پر خطر بوده و بايد با روش هاي خا ص توسط تيم فني آموزش ديده، صورت گيرد.
11) توجه به مسئله افت در اعضاي پيش تنيده پس كشيده بسيار حائز اهميت بوده و محاسبه و پيش بيني مقدار افت ناشي از موارد زير بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد:
- افت نيروي پس كشيدگي به جهت اصطكاك بين كابل و غلاف
- افت به دليل لغزش مهار انتهايي و فرو رفتن گوه گيرداري در ابتدا و انتهاي كابل
- افت به جهت شل شدگي فولاد – كهولت كرنش(Relaxation)
- جمع شدگي بتن يا خزش(Creep)
- انقباض يا آب رفتگي بتن كه به علت خروج آب از بتن به مرور زمان مي باشد(Shrinkage)
- افت ناشي از تغيير شكل نسبي الاستيك بتن
12) استفاده از سيستم سقف دال هاي تخت پيش تنيده پس كشيده، در دهانه هاي بلندتر از 7 متر توجيه اقتصادي دارد.
13) در استفاده از دالهاي تخت پيش تنيده پس كشيده به لحاظ بزرگ بودن دهانه ها و وجود نيرو هاي ثقلي قابل ملاحظه، در نظر گرفتن تمهيدات لازم به منظور كنترل برش سوراخ كننده (Punch) بسيار حائز اهميت ميباشد.
14) رعايت الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، جهت صرفه جويي در مصرف انرژي الزامي است.
15) رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.
16) صدابندي هوابرد و كوبه اي سقف بين طبقات مي بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2539 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)