ساختمانهاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح پانلي

ضوابط و الزامات
1) سيستم ساز ه اي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتنی مسلح با شکل پذیری معمولی و متوسط محسوب می شود و در انواع زمینها و کلیه پهنه ها ی لرزه خیزی ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد 2800 ایران و با احتساب تامین الزامات مربوطه مورد پذیرش میباشد
2) بارگذاري ثقلي و لرز ه اي سيستم ساز ه اي حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.
3) طرح ساز ه اي سيستم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه ACI 318-05و ويرايش هاي بعد از آن صورت گيرد.
4) ضخامت ديوار ه هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد.
5) بتن مصرفي بايد از نوع بتن ساز ه اي و با حداقل مقاومت MPA20باشد.
6) مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد.
7) پلي استايرن مورد استفاده بايد از نوع منبسط شونده كندسوز يا خودخامو ش شو، مطابق بااستانداردهاي معتبر بين المللي وداراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن باشد.
8) پلي استايرن منبسط شونده مورد استفاده بايد از نوع كندسوز يا خودخامو ش شو، مطابق با استانداردهاي معتبر بين المللي وداراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن باشد.
9) براي حفاظت از بلوك سقفي پلي استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم هرگونه حريق احتمالي با بلوك لازم است تا زيرسقف به وسيله پوشش مناسب مانند يك تخته گچي به ضخامت 12/5 ميليمتر يا اندود گچ به ضخامت حداقل 15 ميلي متر محافظت شود. مسئوليت جزئيات و اجراي مناسب براي اين موضوع بر عهده شركت ميباشد.
10) محافظت از بلوك ديواري پلي استايرن بايد به وسيله پوشش مناسب به عمل آيد‌.اين پوشش مي‌تواند يك تخته گچي با 12/5 ميلي متر يا ساير مصالحي كه براساس مدارك فني مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر دماي بالا معادل آن‌ ضخامت عمل ميكند، باشد.
11) پوشش محافظت كننده بلو كهاي پلي استايرن، بايد داراي اتصال مكانيكي به سازه باشد. اتصال پوشش به پلي استايرن، به تنهائي، مجاز نميباشد.
12) چنانچه اتصال پوشش محافظت كننده به ديوار، از طريق رابط هاي پلاستيكي باشد، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان دو طبقه خواهد بود.
13) ديوارهاي بين واحدهاي مستقل مانند ديوار بين آپارتما نهاي مسكوني يا واحدهاي تجاري، اداري مستقل و غيره در هر ساختمان بايد داراي مقاومت كافي در برابر آتش باشند. در اين ديوارها بايد به صورت مناسب از مصالح حريق بند استفاده شود، به گونه اي كه بلوكهاي پلي استايرن در اين قسمت بين دو فضاي مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دو فضايي كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شده اند، جلوگيري شود.
14) به منظور تامين مقاومت كافي سقفها در مقابل آتش، لازم است فوم پلي استايرن در مرز سقف/كف هر طبقه قطع شود و بين طبقات امتداد نداشته باشد. در اين قسمتها، در صورت نياز و براي تأمين مقاومت لازم ، بايد از مسدود كننده هاي آتش استفاده شود.
15) فوم پلي استايرن نبايد بين واحدهاي مستقل مجاور امتداد داشته باشد. اين ماده بايد در مرز ديوار جداكننده بين واحدهاي مستقل مجاور از جمله كريدورها) قطع شده و مطابق با مقاومت لازم در برابر آتش، آتش بندي شود (براي جزئيات اين مسائل به نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مراجعه شود.
16) مقاومت سيستم در برابر آتش براي ديوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئيات ديوار بتني و ...، مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تأمين شود.
17) كليه مقررات ساختماني و مقررات محافظت در برابر آتش بايد به تناسب و بر اساس مقررات ‌موجود در‌كشور رعايت شود.
18) رعايت كليه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملي ساختمان به جهت صدابندي ديوار و سقف الزامي است.
19) لازم است تمهيدات لازم به منظور تأمين صدابندي مورد انتظار، بخصوص در ديوارهاي بين واحدها، با استفاده از روش هاي توصيه شده در مقررات ملي ايران، انجام شود.
20) رعايت مباحث مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي مطابق مبحث شماره 19 مقرات ملي ساختمان ضروري است.
21) تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيط هاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان الزامي است.
22) در مناطقي كه در معرض خطر حمله حشرات موذي، مانند موريانه، قرار دارند لازم است تمهيدات لازم براي محافظت از لايه پلي استايرن به عمل آيد.
23) در تمامي مراحل توليد و اجراء مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي مي باشد.
24) رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي ملي در استفاده از اين سيستم الزامي است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 1968 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)