ساختمان هاى پيش ساخته با ديوار باربر متشكل از سقف و ديواره هاى بتن آرمه با بتن سبك سازه اى

سيستم large panel یا سيستم box type در دسته بندي سيستم هاي پيش ساخته بتني tilt up قرار مى گيرد. در اين سيستم، پانل هاي ديوارى، علاوه بر تحمل بارهاى ثقلى، بارهاى جانبي را نيز به صورت ديوار برشى تحمل مي كند، در نتيجه اين نوع سيستم در دسته بندى سازه ای، يك سيستم ديوار باربر با ديوار برشى است.
بارهاي مرده و زنده از طريق دال هاي بتن مسلح كف كه ازطريق اتصالات مفصلى يا غلطكى به ديوارها متصل مي باشند، انتقال يافته و ديوارها نيروهاي ناشي از بارهاي وارده را به شالوده منتقل مي كنند.
سيستم باربرجانبي سيستم پيش ساخته فوق شامل ديوارهاى پيش ساخته بتن مسلح است كه به صورت ديوار برشي عمل مى كند و در برابر نيروهاى برشى ناشى از بارهاى جانبى مقاومت مي كند. در اين سيستم به دليل استفاده از پانل هاى ديوارى براى باربرى ثقلى و اتصالات مفصل مابين كف ها و ديوارها امكان استفاده از سيستم باربرى جانبى از نوع قاب خمشى نيست و تنها سيستم مقاوم دربرابر بارهاى جانبى پانل هاى ديوارى است كه به صورت ديوار برشى در برابر نيروى جانبى مقاومت مى كند.
ازآن جا كه اين سيستم، سيستم، large panel با به كارگيرى بتن سبك سازه ای و لايه عايق حرارتى در كارخانه است، لذا به نظر مى رسد ضمن كاهش وزن ديوارها، رفتار مطلوب ترى در مقابل انبساط و انقباض را تأمين كند.
مصالح اصلي مصرفي در اين سيستم سيمان، ميل گرد، پوكه صنعتي) پوكه ليكا( ، پلى ا ستايرن و گاز طبيعي براي عمل آوري بتن است. كليه مصالح در داخل كشور قابل تامين است.
عايق حرارتى ديوارها از طريق استفاده از يك لايه ملات سيمان و پلى ا ستايرن تأمين مى شود كه در كارخانه به هنگام ساخت ديوارها بر روى لايه بيرونى ديوار خارجى اجرا مى شود. از آن جا كه ضريب انتقال حرارت بتن سبك نيز از بتن معمولى كمتر است، لذا به نظر مى رسد كه عايق حرارتى اين سيستم توسط لايه عايق حرارتى سيمان و پلى ا ستايرن به همراه بتن سبك تأمين مى شود. اين سيستم در طبقه بندی صرفه جويى زياد در مصرف انرژى قرار داشته و در تمام مناطق ايران قابل استفاده است. مصالح به كار گرفته شده در اين نوع از ساختمان از مقاومت خوبي در برابر آتش سوزي برخوردار هستند.
اين سيستم هم چنين جواب گوى نياز صدابندى بر اساس مقررات ملى ساختمان است.
اين سيستم در زمينه هاى انرژى، حريق، آكوستيك و سازه، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) طراحى لرزه ای و سازه ای به ترتيب براساس آئين نامه هاى IBC 2003 ACI 318-05 و ويرايش هاى ، بعد آن ها انجام گيرد.
2) بار زنده در محدوده 250- 400 كيلوگرم بر متر مربع مجاز است.
3) حداكثر طول دهانه قابل اجرا 5 متر است.
4) كاربرد سيستم در ساختمان هاى مسكونى است.
5) رعايت ضوابط كلى شكل پذيرى ويژه بر اساس فصل21 آئين نامه ACI 318-05 و ويرايش هاى بعد از آن الزامى است.
6) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامى است.
7) رعايت حداقل و حداكثر مقاومت فشارى به ترتيب 21 و 35 مگا پاسکال براساس ACI 213R-03 و ويرايش هاى بعد از آن براى ساخت بتن سبك الزامى است.
8) طبقات مجاز قابل اجرا حداكثر سه طبقه مسكونى روى پيلوت يا 12 متر از تراز پايه سازه است.
9) رعايت تنش تسليم فولاد به مقدار 300 و 400 مگاپاسكال در اعضاى سازه ای و حداقل 400 مگاپاسكال در اتصالات غلافى الزامى است.
10) رعايت تمهيدات لازم براى عدم مشاركت ديوارهاى غير سازهای و تيغه ها(جداگرهاى ميان قابى) در سختى سازه الزامى است.
11) رعايت تمهيدات لازم متناسب با شرايط اقليمى مختلف كشور الزامى است.
12) عايقكارى حرارتى جداره هاى خارجى ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان الزامى است.
13) رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى عنصر ساختمانى ضرورى است.
14) صدابندى هوابرد جداكننده هاى بين واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بين طبقات مى بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامين گردد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2088 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)