ساختمان هاى نيمه پيش ساخته با صفحات منفرد ساندويچى سقف و ديوار، شامل لايه ميانى پلى استايرن و بتن پاششى

ساختمان هاي نيمه پيش ساخته با صفحات منفرد ساندويچي سقف و ديوار، شامل لايه مياني پلي استايرن و بتن پاششى، بنا به ملاحظات لرزه ا ى، انرژى، حريق و آكوستيك براى ساختمان هاى تا 2 طبقه مسكونى مجاز دانسته شده است. پانل هاي ساندويچي به صورت قطعات با عرض يك متر و طول سه متر در كارخانه توليد و در محل كارگاه، در موقعيت خود قرار داده مى شود و به يكديگر متصل مي شود. اجزاى پانلي شامل يك شبكه خرپايي فضايي متشكل از ميل گردهاي ساده به قطر كوچك، ورق پلى استايرن و لايه بتن پوشش است. ابتدا شبكه جوش شده لايه تحتاني به وسيله جوش نقطه اتوماتيك ساخته مى شود و سپس ورقه پلي استايرن آماده، به ابعاد و قطعات تعيين شده، بر روي آن قرار داده مي شود. دستگاه، فولادهاي مورب را از داخل ورقه پلي ا ستايرن عبور مى دهد و يك انتهاي اين فولادها را به شبكه لايه تحتاني جوش مي كند. سپس شبكه جوش شده لايه فوقاني بر روي مجموعه قرار داده مى شود و به انتهاي ديگر فولادهاي مورب جوش مي شود. ورق ساخته شده از ماده پلي ا ستايرن به ضخامت 4 الي 9 سانتي متر در بين دو شبكه جوش شده فولادي قرار مي گيرد.
ورق پلي ا ستايرن علاوه بر نقش قالب بندي وظيفه عايق حرارتي، برودتي و صوتي را به عهده دارد. در دو سمت ورق پلي ا ستايرن، بتن ريزدانه ا ي به اجرا » بتن پاششي «ضخامت 4 الي 7 سانتي متر با سيستم مي شود. ميل گردهاي مورب شبكه خرپايي كه از داخل ورق پلي ا ستايرن عبور داده شده است، دو شبكه فولادي را در جهت طولي پانل به يكديگر متصل مى كند و تشكيل خرپا را مي دهد. اين پانل ها، با ضخامت هاي مختلف براي تحمل برش و خمش در سقف ها و براي تحمل بار محوري و برش عرضي در صفحه پانل، در ديوارها به كار برده مي شوند. كليه عمليات نصب پانل ها در يك ساختمان همانند اتصالات، تعبيه بازشوها، نصب تاسيسات مكانيكي، برقي و غيره قبل از بتن پاشي مجموعه، انجام مي شود. در اين سيستم مي توان بازشوها را اعم از پنجره و يا در، بعد از نصب پانل ها و يا قبل از نصب تعبيه كرد كه معمولاً در مورد پانل هاي ديواري اين عمل بعد از نصب انجام مي شود. يكي از خصوصيات اين سيستم، انعطاف پذيري آن به هنگام اجراي تاسيسات مكانيكي و برقي است. پس از نصب پانل ها، عمليات اجراي تاسيسات در داخل ورق پلي استايرن انجام مي شود. هم چنين پس از انجام بتن پاشي، بايد سطح بتن پرداخت شود، كه اين عمل در دو مرحله به وسيله ماله تخته اي و ماله فلزي انجام مي شود. مزاياي ساختمان هاي ساندويچ پانل در سه بخش معماري، اقتصاد و سازه عبارتند از :انعطاف پذيري پانل هاي ساندويچي براى ايجاد اشكال مختلف در بازشوها و فضاهاي داخلي ساختمان، ايجاد فضاي مفيد بيشتر به دليل ضخامت كم آن، مقاومت در مقابل حرارت، برودت و صوت، كاهش جرم ساختمان، كيفيت بهتر اجراى اتصالات اعضاي سازه اي، بازپخش بيشتر نيرو به دليل پيوستگي بين كليه ديوارهاي ساختمان و سقف، مقاومت مناسب در برابر آتش سوزي، سبكي و سهولت نصب پانل ها و كاهش زمان اجراي پروژه و نيروي انساني مورد نياز، كاهش مصالح مصرفي در پروژه، امكان اجراي پروژه هاي انبوه سازي با اين سيستم به دليل مكانيزه بودن ساخت پانل ها، امكان ساخت سريع ساختمان هاي يك طبقه و امكان اسكان آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبيعي با سرعت زياد. هم چنين از نقاط ضعف اين سيستم میتوان موارد زير را برشمرد: ترد بودن فولادهاي پيش كشيده، مشكل در رواداري هاي پانل ديواري به هنگام نصب و شاقول كردن، سختى كنترل ضخامت بتن پاشيده شده، عدم امكان ايجاد حفره در داخل بتن پاشيده شده داخل اتصال، عدم امكان ساخت بتن با مقاومت بالا، امكان ايجاد خوردگي در فولادهاي شبكه پانل به دليل نداشتن پوشش مناسب فولادها، عدم امكان دسترسي براى تعمير و يا اصلاح مسير تأسيساتي. اين سيستم در زمينه هاى انرژى، حريق، آكوستيك و سازه، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان7/20 متر از تراز پايه يا دو طبقه مسكونى است.
2) طرح سازه ا ى و لرزه ا ى اين سيستم بايد براساس آئين نامه هاى معتبر بين ا لمللى انجام گيرد.
3) امكان اجراى اين نوع سيستم در همه انواع زمين ها و كليه پهنه هاى لرزه خيزى ايران براساس آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران وجود دارد.
4) حداكثر دهانه باربر ثقلى 5 متر و حداكثر طول آزاد و ارتفاع خالص پانل هاى ديوارى به ترتيب 6 و 3 /20 متر است.
5) تمهيدات لازم در مورد بازشوها براساس آئين نامه 318-05 ACI و ويرايش هاى بعد از آن لحاظ شود.
6) رعايت مباحث مندرج در آئين نامه 05 318- ACI يا ويرايش هاى بعد از آن در اتصالات سازه اى و رعايت مشخصات بتن پاششى براساس ACI 506-R الزامى است.
7) منظم بودن ساختمان در ارتفاع الزامى است.
8) بار زنده قابل اعمال در محدوده 250- 400 كيلوگرم بر متر مربع است.
9) كنترل سازه در مقابل بارباد بر مبناى مقررات ملى ساختمان ايران مبحث ششم و با در نظر گرفتن سيستم مقاوم در مقابل بارجانبى ناشى از زلزله انجام شود.
10) مشخصات شبكه جوش بايد براساس استاندارد ASTM باشد.
11) تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمى براى بتن مسلح مانند فولاد گالوانيزه و بتن مقاوم در محيط خورنده لحاظ شود.
12) حداقل تنش تسليم فولادها 240 مگاپاسكال و حداقل قطر آن ها 3 ميلى متر باشد.
13) عمل سختى زدايى در صورت استفاده از فولاد پس كشيده انجام شود.
14) پلى ا ستايرن منبسط شونده بايد از نوع كندسوز يا ساير استانداردهاى معتبر ASTM مطابق با استاندارد بين ا لمللى باشد.
15) رعايت مباحث مربوط به انرژى، حريق و آكوستيك بر اساس مقررات ملى ساختمان الزامى است.
16) امكان اجراى نما از نوع تر و يا با رعايت تمهيدات خاص از نوع خشك وجود دارد.
17) كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معمارى، سازه ا ى و تأسيسات مكانيكى و برقى از حيث دوام، خوردگى، زيست محيطى، بهداشتى و غيره بايد بر مبناى مقررات ملى ساختمان ايران و يا آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين ا لمللى شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فنى در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2027 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)