اجراى ساختمان هاى بتن مسلح ديوار باربر با قالب عايق ماندگار

اين سيستم، شيوه ا جراى ساختمان بتن مسلح درجابا قالب هاى عايق كنندة ماندگار مى باشد كه سازه حاصل از آن، يك ساختمان بتن مسلح و در زمره سازه هاى متداول، تلقى مى شود.
در اين سيستم ساختمانى، قالب هاى ديوار و سقف با استفاده از مفتول آهن گالوانيزه به قطر2 ميلى متر به صورت شبكه جوش شده در محل كارخانه ساخته شده و در وجوه داخلى و خارجى قالب پانل هايى از مصالح عايق كننده، مانند پلى ا ستايرن منبسط شونده كندسوز، قرار داده مى شود.
قالب هاى ديوار بتنى با امكان آرماتوربندى به ميزان مورد نياز و با ضخامت مورد نظر طراح، از 80 تا 500 ميلى متر و بيشتر براى ديوارها و قالب هاى سقف به صورت تيردال يك يا دو طرفه با عمق و فواصل تيرچه هاى متغير و دلخواه، توسط خطوط توليد در مقياس نسبتاً زياد، قابل توليد است.
خط توليد كارخانه اين سيستم، مى تواند مدول هاى لازم براى ساخت واحدهاى مسكونى را توليد كند.
مدول هاى كارخانه ای اين سيستم سبك بوده و قابليت حمل و نقل و نصب سريع در اجرا را دارا است، به طورى كه اجراى بالغ بر 20 متر مربع نفر-روز كارى را مقدور مى كند. ضخامت نسبتاً قابل ملاحظه ديوارهاى تمام شده معمارى را مى توان يكى از محدوديت هاى اين سيستم عنوان كرد.

ضوابط و الزامات
1) كاربرد سيستم سازه ای حاصل از اين روش اجرا به عنوان سيستم ديوار باربر با كاربرى ساختمان هاى مسكونى، در انواع زمين ها و كليه پهنه هاى لرزه خيزى ايران بر اساس آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران و با احتساب تأمين الزامات مربوطه بلامانع است.
2) بارگذارى ثقلى و لرزه ای سيستم سازه ای حاصل از اين روش اجرا به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاى مبحث ايران صورت گيرد.
3) طرح سازه ای سيستم سازه ای حاصل از اين روش اجرا بر اساس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان يا آئين نامه ACI 318-05 ويرايش هاى بعد از آن صورت گيرد.
4) حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان 4 طبقه يا 15 متر از تراز پايه است. حداقل ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد از 15 سانتى متر كمتر باشد.
5) مشخصات كليه مصالح مصرفى مربوط به اجزاء قالب بندى ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاى بين ا لمللى معتبر و اسناد ارائه شده باشد.
6) مشخصات ساير مصالح مصرفى بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين ا لمللى باشد.
7) پلى استايرن منبسط شونده بايد از نوع كندسوز يا ساير استانداردهاى معتبر ASTM مطابق با استاندارد بين المللى باشد.
8) محافظت پلى استايرن با ضخامت كافى از اندودهاى مناسب با توجه به شرايط داخلى و خارجى صورت گيرد.
9) مقاومت لازم در برابر آتش با توجه به تعداد طبقات براى ديوار و سقف مطابق مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تأمين شود.
10) تمهيدات لازم جهت صدابندى ديوار و سقف مطابق با مبحث شماره 18 مقرات ملى ساختمان به عمل آيد.
11) رعايت مباحث مربوط به صرفه جويى در مصرف انرژى مطابق مبحث شماره 19 مقرات ملى ساختمان ضرورى است.
12) پوشش ملات مناسب براى مفتول هاى فولادى در بدنه داخلى و خارجى تأمين شود.
13) تمهيدات لازم در شرايط اقليمى مختلف كشور براى پوشش نهايى جهت مقابله در محيط هاى خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملى الزامى است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 1925 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)