سیستم ساختمانی بلوک­های خشتی مسلح با تکنولوژی HABITECH

سیستم معرفی شده یک سیستم ساختمانی با مصالح بنایی است، در صورتی که در این سیستم، ضوابط ساختمان­های خشتی براساس مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «طرح و اجرای ساختمانهای بنایی» رعایت شود، استفاده از آن در مناطق با لرزه­خیزی کم و متوسط مطابق استاندارد 2800 ایران تا حداکثر 2 طبقه و صرفاً به عنوان مسکن روستایی مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) درخصوص خصوصیات مصالح تشکیل دهنده رعایت موارد زیر الزامی است:
خاک : خاک مورد استفاده نباید حاوی کمتر از 25 درصد و بیش از 45 درصد مواد رد شده از الک نمره 200 باشد. خاک باید دارای مقدار کافی رس باشد، که ذرات را به هم بچسباند و نباید حاوی بیش از 2/0 درصد نمکهای محلول باشد.
ملات: اگر مواد ملات خاکی دارای همان مواد واحد بنایی خاکی باشد، استفاده از ملات خاکی مجاز است. همچنین ملات­های متداول آهک – ماسه – سیمان از انواع M ، S و N مجاز می­باشد.
تثبیت کننده­ها : در صورت لزوم مواد تثبیت کننده باید، قیر امولسیون شده، سیمان پرتلند، آهک یا سایر مواد افزودنی مورد قبول باشد. مواد تثبیت کننده باید به طور یکنواخت با خاک مخلوط، در مقادیر کافی مخلوط شوند تا مقاومت موردنیاز در برابر جذب آب بدست آید.
2) مقدار رطبت خشت­های عمل آوری نشده نباید بیش از 4 درصد وزنی باشد.
3) هیچ خشتی نباید دارای بیش از 3 ترک جمع شدگی باشد وهیچ ترک جمع شدگی نباید بیش از 76 میلیمتر طول یا بیش از 3 میلیمتر عرض داشته باشد.
4) خشت­ها باید دارای میانگین مقاومت فشاری حداقل 2 مگاپاسکال باشند. یکی از 5 نمونه می­تواند مقاومت فشاری بیش از 7/1 مگاپاسکال داشته باشند.
5) بلوکهای خاک تثبت شده با سیمان ، باید مطابق استاندارد IS3495:1992 آزمون شده و از نظر ویژگی­ها با استاندارد IS1725:1982 مطابقت داشته باشند.
6) در اجرا و احداث ساختمان با این سیستم لازم است، کلیه موارد مندرج در راهنمای ساخت “HABITECH center” که به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارائه شده، رعایت شود.
7) درخصوص این سیستم، رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «حفاظت ساختمانها در مقابل حریق» و همچنین الزامات مندرج در آئین­نامه محافظت ساختمانها در برابر آتش، نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمان الزامی است.
8) درخصوص این سیستم با توجه به این نکته که دیوار ساخته شده به تنهایی جوابگویی انتظارات تعیین شده در مبحث 19 نیست، استفاده از یک لایحه عایق حرارتی در طرف داخل یا خارج آن الزامی است. مشخصات عایق حرارتی (از جمله ضخامت) باید مطابق محاسبات و طراحی باشد.
9) رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «صرفه جویی در مصرف انرژی» الزامی است.
10) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا» تامین شود.
11) ضروری است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
12) کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه­ای از حیث دوام، زیست محیطی و ... باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین­نامه­های معتبر بین­المللی به کارگرفته شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
چهارشنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2273 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)