شبكه خرپاى فلزى تيرچه با جوش مقاومتى به روش ماشينى

سقف هاى تيرچه و بلوك، از انواع سقف هاى بتن مسلح يك طرفه هستند كه كاربرد نسبتاً قابل ملاحظه اى در صنعت ساختمان كشور دارند. در اين سقف ها، استفاده توأم از دو روش پيش ساختگى و بتن ريزى درجا، معمول است. قسمت پيش ساخته تيرچه ها از دو جزء اصلى شبكه خرپايى جوشى و بتن ريزدانه تحتانى تشكيل مى شود. شبكه خرپايى علاوه بر اين كه نقش سازه ا ى را به عهده دارد، مى بايستى متحمل نيروهاى ناشى از حمل و نقل و نصب باشد. از اين رو، كيفيت ساخت شبكه خرپايى جوشى بسيار حائز اهميت است كه متأسفانه در اكثر موارد، عمليات جوش كارى آن، به صورت دستى و در كارگاه هاى كوچك صورت مى گيرد و كنترل هاى لازم نيز انجام نمى شود. به نظر مى رسد ساخت ماشينى از لحاظ شكل هندسى مجموعه خرپا و نيز جوشكارى نقطه ا ى، كمك شايانى به اين صنعت خواهد كرد. امروزه امكان توليد شبكه هاى خرپايى ماشينى در كشور فراهم شده است. از قابليت هاى اين شيوه پيش ساختگى، مى توان به استفاده از جوش نقطه ا ى مقاومتى اشاره كرد، كه كاهشى در سطح مقطع ميل گرد ايجاد نمى كند و با دقت بالا، قادر به تأمين اتصال ميل گردهاى برشى به ميل گردهاى اصلى مى باشد. با اين شيوه مى توان شبكه خرپايى، با ميل گردهايى از قطر 6 تا 16 ميلى متر را توليد كرد. از ديگر قابليت هاى روش توليد ماشينى، مى توان به حفظ مقاومت و ماهيت رفتارى ميل گرد، سرعت قابل ملاحظه توليد و ايجاد نظام هماهنگ در هندسه خرپا اشاره كرد. هرچند اين شيوه توليد، ارتفاع خرپا را تا ارتفاع 400 ميلى متر محدود مى كند، ليكن اين ارتفاع براى ساختمان هاى مسكونى، مناسب است. ظرفيت توليد يك ماشين، در حدود 12 متر طول در دقيقه است كه نسبت به عمليات نيروى انسانى، از سرعت بسيار زيادى برخوردار است.

ضوابط و الزامات
1) رعايت كليه ضوابط ومقررات مندرج در نشريه شماره 94 سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و نشريه شماره 2909 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى، براى شبكه خرپايى ماشينى توليد شده، الزامى است.
2) رعايت كليه ضوابط و معيارهاى ارايه شده در در توليد شبكه خرپايى و ماشين آلات ARO استاندارد مربوط الزامى است.
3) ميل گردهاى به كار برده شده بايد از نوع توليد نورد گرم، مطابق با استانداردهاى كشور و مقررات ملى ساختمان باشند.
4) به كار گيرى جوش نقطه ا ى در ساخت شبكه خرپايى ماشينى توليد شده با شرط عدم كاهش سطح مقطع ميل گردهاى سازه ا ى و نيز تامين ضوابط و معيارهاى جوشكارى مطابق مقررات ملى ساختمان و يا آيين نامه هاى AWS،AISC ،ACI مجاز است.
5) كنترل روادارى هاى هندسى و اجرائى براى شبكه خرپايى ماشينى توليدشده مطابق استانداردهاى مربوطه الزامى است.
6) كليه توليد كنندگان خرپاى تيرچه ماشينى در كشور كه از اين سيستم استفاده مى كنند، بايد قبل از راه ا ندازى خط توليد از اين مركز گواهى نامه فنى دريافت كنند.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2157 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)