تخته سيمانى با تراشه هاى چوب

از دهه 1940 توجه به كاربرد انواع الياف و مواد در ساخت كامپوزيت هاى سيمانى آغاز گرديد و طى ساليان گذشته با دستيابى بشر به فناورى هاى نوين در صنعت ساختمان، توسعه روز افزون يافت. حدود سال هاى‌1970‌كارخانه هاى مختلفى در جهان اقدام به توليد تخته هاى سيمانى با تراشه هاى چوب نمودند كه امروزه محصولات توليدى در اين زمينه مى تواند كليه استانداردها و ضوابط لازم در صنعت ساختمان را تأمين نمايد. تخته هاى سيمانى توليد شده، قابل استفاده در انواع كاربرى ها و شرايط اقليمى مختلف مى باشد. از جمله كاربرد هاى آن مى توان به احداث ديوارهاى داخلى، خارجى نما و پوشش بام اشاره نمود.
اجزاى اصلى تشكيل دهنده اين نوع از تخته سيمانى، سيمان، آب، تراشه هاى چوب و مواد افزودنى مناسب مى باشد. هم چنين وجود مواد افزودنى مختلف سبب مى شود تا چسبندگى و پيوستگى اين اجزا با يكديگر بيشتر شده و امكان ايجاد يك كامپوزيت مناسب براى كاربرى هاى مختلف در صنعت ساختمان را ايجاد نمايند. تخته هاى سيمانى با كنترل كيفيت بالا در كارخانه توليد و به محل كارگاه انتقال داده مى شوند. براى زيرسازى تخته هاى سيمانى مى توان از پروفيل هاى فلزى از نوع فولاد سرد نورد شده استفاده نمود و تخته ها را با اتصال پيچ يا پرچ به زيرسازى متصل نمود. فضاى بين دو تخته سيمانى در ديوارهاى خارجى متناسب با نوع كاربرى و شرايط محيطى نيز معمولاً با انواع عايق هاى معدنى و پليمرى پر مى شود.
اين شيوه صنعتى سازى ساختمان علاوه بر كنترل بالاى كيفيت كارخانها ى در توليد تخته سيمانى و پروفيل هاى زيرسازى داراى سرعت زياد و سهولت در اجرا مى باشد. برخى از مهمترين ويژگى هاى اين محصول عبارتند از:
1) مقاومت در برابر رطوبت و نفوذ آب؛ به طورى كه در محيط هاى مرطوب و يا حتى مغروق در آب پايدارى خود را به صورت كامل حفظ مى نمايد.
2) مقاومت در برابر حريق؛ با توجه به ضخامت و نوع مواد به كار رفته مى تواند در برابر حريق مقاومت بسيار مناسبى داشته باشد.
3) مقاومت در برابر قارچ ها و حشرات موذى؛ با كاربرد مواد افزودنى مناسب، هيچ گونه امكان ايجاد قارچ و يا نفوذ حشرات موذى و يا جونده وجود ندارد.
4) مقاومت در برابر شرايط محيطى؛ در شرايط محيطى گرم و مرطوب، معتدل و يا سرد ويژگى هاى اين محصول تغييرى نكرده و پايدارى و دوام در انواع شرايط آب و هوايى دوره هاى يخ زدن و ذوب شدن را دارا مى باشد.
از مهمترين مزاياى كاربردى اين محصول در صنعت ساختمان مى توان به مقاومت حرارتى مناسب، مقاومت در برابر ضربه، سهولت كاربرد، سبك بودن، جذب صوت و مقاومت در برابر انتقال صوت و قابليت رنگ آميزى آن اشاره نمود.
اين سيستم در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده مجاز است.

ضوابط و الزامات
بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده، رعايت ضوابط زير براى تخته هاى سيمانى )حاوى تراشه هاى چوب) ‌ الزامى است.
1) اين محصول قابليت استفاده براى احداث ديوارهاى داخلى و خارجى غير سازه ا ى، نما و ورق پوشش بام شيبدار را دارا است.
2) رعايت الزامات زيست محيطى در مواد و مصالح به كار برده شده در اين محصول الزاميست.
3) رعايت استانداردهاى زير در ساخت تخته هاى سيمانى حاوى تراشه هاى چوب الزامى است.
- ويژگى ها و آزمون تعيين وزن واحد حجمى به ترتيب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN323
-ويژگى ها و آزمون تعيين مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته به ترتیب بر اساس بعد از آزمایشات چرخه ای به ترتيب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN31010
-ويژگى ها و آزمون تعيين مقاومت كششى ناشى از بار عمود بر سطح به ترتيب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN319
- ويژگى ها و آزمون تعيين مقاومت خمشى بعد از آزمايشات‌ چرخه ا ى به ترتيب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN31 و BS EN319
- ويژگى ها و آزمون تعيين تورم در ضخامت بعدا ز 24 ساعت غوطه ورى در آب به ترتيب بر اساس
‌ BS EN 634- 2 و BS EN 317
- ويژگى ها و آزمون تعيين تورم در ضخامت پس از آزمايشات چرخه ا ى به ترتيب بر اساس
BS EN634-2 و‌ BS EN321‌و BS EN317‌
- ويژگى ها و آزمون تعيين ميزان رطوبت به ترتيب بر اساس
BS EN634-1 و BS EN 322
- تعيين پايدارى بيولوژيكى بر اساس BS EN 335- 3
- ويژگى ها و آزمون تعيين محدوده مجاز مشخصات ابعادى به ترتيب بر اساس
BS EN 634- 1وBS EN324-1
- تعيين ضريب هدايت حرارتى بر اساس BS EN 12664
- تعيين ضريب انبساط حرارتى بر اساس DIN 51045
- آزمون هاى رفتار در برابر حريق بر اساس DIN EN 13823
- تعيين پايدارى ابعادى بر اساس BS EN 318
- آزمون رفتار در برابر صوت بر اساس BS EN 13986
- آزمون عبور بخار آب بر اساس BS EN 12572
4) در اجراى ديوار يا نما، رعايت كليه تمهيدات از نظر عايق كارى حرارتى و صوتى ضرورى است.
5) ضخامت تخته هاى سيمانى متناسب با نوع كاربرد و زيرسازى بايد تعيين گردد.
6) درنصب تخته هاى سيمانى، اجراى زيرسازى مناسب الزامى است.
7) در اجراى كليه اتصالات شامل زيرسازى، نصب تخته هاى سيمانى به زيرسازى، نصب زيرسازى به ساختمان بايد از پيچ يا پرچ مطابق ضوابط موجود در مقررات ملى ساختمان استفاده شود.
8) در مجاورت كليه بازشوها، اجراى پروفيل هاى زيرسازى افقى و عمودى الزامى است.
9) درز انبساط بين تخته سيمانى در فواصل مشخص و به ميزان معين، بر مبناى تغيير شكل هاى ناشى از تنش هاى حرارتى، بايستى به نحو صحيح تعبيه گردد.
10) درز بين تخته هاى سيمانى بايد با مواد و مصالح مناسب (مانند ورق هاى لاستيكى يا آلومينيومى يا ...) پوشانده شود و بر روى پيچ ها يا پرچ ها بايد پس از پوشش دادن با ملات مناسب، سنباده كارى و رنگ آميزى گردد.
11) درز بين نماى اجرا شده با اين محصول و ساختمان در لبه تحتانى طبقه زيرين و لبه فوقانى طبقه آخر براى عبور جريان هوا بايد باز باشد.
12) اتخاذ تدابير لازم در نصب ديوار و نما به سازه اصلى براى عدم مشاركت در سختى جانبى الزامى است.
13) رنگ آميزى تخته هاى سيمانى نما در هر دو وجه الزامى است. رنگ هاى مورد استفاده بايد مقاوم در برابر شرايط جوى و محيط هاى قليايى باشد.
14) در كليه مراحل حمل و نقل و نگهدارى بايد تخته هاى سيمانى بر روى پالت هاى چوبى به صورت افقى قرار گرفته و روى آن ها با لايه هاى نفوذپذير مانند نايلون پوشانده شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2218 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)