صفحات عايق حرارتي

ضوابط و الزامات
1) در كاربرد XPS به عنوان عايق حرارتي ، رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان "حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق " و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى ساختمان الزامى است.
2) محافظت از اين محصول به وسيله پوشش مانع حرارتي مناسب ضروري است و این پوشش با يد دارا ي اتصالات مكانيكي كافي به سازه يا عناصر ساختماني باشد .‌پوشش مناسب ميتواند يك اندود يا تخته گچي با ضخامت حداقل 12/5 ميلي متر يا پوشش ديگري با مقاومت معادل در برابر دماي بالا باشد.
3) در‌كاربرد XPS به عنوان عايق حرارتي، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان "صرفه جويي در‌مصرف انرژي" الزامى است.
4) كليه مصالح و اجزا در ا ين سيستم از حيث دوام، زيست محيطي و … بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تاييد به كار گرفته شود.
5) كليه ضوابط ايمني در برابر آتش كه براي صفحات EPS تهيه و توسط مركز اعلام شده است براي اين محصول نيز لازم الاجرا مي باشد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2103 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)