صفحات روكش دار گچي(تخته هاي گچي)

ضوابط و الزامات
1) استفاده از صفحات روكش دار گچي با رعايت الزامات زير، به عنوان پوشش داخلي ديوارهاي غير باربر خارجي و داخلي، براي مناطق با شرايط اقليمي مختلف كشور مجاز ميباشد.
2) كليه مشخصات فيزيكي و مكانيكي مربوط به اين نوع صفحات بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 7830باشد.
3) در نصب صفحات گچي روكش دار گچي، اجراي زيرسازي الزامي است.
4) ضخامت صفحات روكش دار گچي بايد متناسب با نوع كاربري و زيرسازي تعيين شود.
5) در صورتي كه قاب هاي نگهدارنده صفحات روكش دارگچي )زيرسازي (از فو لاد باشد ، بايد مشخصات قطعات اصلي تشكيل دهنده قاب و يا قطعات اتصال منطبق بر مشخصات مندرج در استاندارد ASTM C645 باشد. همچنين استفاده از فولاد گالوانيزه براي زيرسازي، مطابق با استاندارد ASTM A653M ، الزامي است.
6) در نصب قطعات فولادي قا بهاي نگهدارنده، بايد ضوابط مندرج در استاندارد ASTM C 754 رعايت شود.
7) استفاده از پرفيلهاي زيرسازي مناسب در پيرامون بازشوها، چارچوب درها و پنجر ه ها الزامي است.
8) اتصال قطعات صفحات روكشدارگچي به زيرسازي ميبايست مطابق استاندارد A STM C 840 انجام شود.
9) رعايت مشخصات استاندارد ASTM C475 در محل درز بين قطعات صفحات روكش دار گچي الزامی است.
10) پيچهاي مورد استفاده در اتصالات بايد در تطابق با استاندارد ASTM C 1002باشند.
11) كاغذ زيرين و‌رويي مورد استفاده در توليد صفحات روكش دار‌گچي بايد از نوع مقاوم در برابر رطوبت و دافع آب بوده و الزامات مربوط به توليد اين گونه صفحات گچي را برآورده نمايد.
12) استفاده از صفحات روكش دار گچي در مجاورت سرويس هاي بهداشتي و فضاهاي مرطوب در ساختمان)بايد براساس الزامات ميزان جذب آب مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7830 (طبقه بندي جذب آب رده H1 باشد
13) در مناطقي كه در معرض هجوم حشرات موذي مانند موريانه قرار دارند، لازم است از صفحات گچي ، با روكش مخصوص ضدموريانه استفاده شود.
14) رعايت الزامات زيست محيطي در مواد و مصالح به كار برده شده در اين محصول الزامي است.
15) در اجراي ديوار، رعايت كليه تمهيدات از نظر عايقكاري حرارتي و صوتي و هم چنين مقاومت در برابر حريق ضروري است.
16) اتخاذ تدابير لازم در نصب ديوار به سازه اصلي براي عدم مشاركت در سختي جانبي الزامي است.
17) در كليه مراحل حمل و نقل و نگهداري بايد صفحات روكش دار گچي بر روي پالت هاي چوبي به صورت افقي قرار گرفته و روي آ نها با لايه هاي نفوذناپذير مانند نايلون پوشانده شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 1974 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)