ديوارهاي غيرباربر نيمه پيش ساخته صفحات ساندويچي

ضوابط و الزامات
1) رعايت الزامات زير و استاندارد ملي ايران به شماره 7143 در خصوص پانل هاي ساندويچي سبك سه بعدي الزامي است.
2) در نظر گرفتن تمهيدات لازم جهت عدم مشاركت اين پانلها در سختي جانبي سازه الزامي است.
3) طراحي پانل هاي خارجي و اتصالات مربوطه در مقابل بار باد مطابق مقررات ملي ايران مبحث ششم انجام گيرد.
4) مشخصات شبكة جوش بايد براساس استاندارد ASTM باشد.
5) تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمي براي بتن مسلح مانند فولاد گالوانيزه و بتن مقاوم در محيط خورنده لحاظ شود.
6) حداقل تنش تسليم فولادها 240 مگاپاسكال است.
7) عمل سختي زدايي در صورت استفاده از فولاد پس كشيده انجام گيرد.
8) كاربرد پلي استايرن منبسط شونده از نوع كندسوز مطابق با دستورالعمل ارائه شده مركز و يا استاندارد ASTM مجاز است.
9) رعايت مباحث مربوط به انرژي، حريق و آكوستيك بر اساس مقررات ملي ساختمان الزامي است.
10) امكان اجراي نما از نوع تر و يا با رعايت تمهيدات خاص از نوع خشك وجود دارد
11) چنان چه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامه در خصوص اين سيستم توسط اين مركز انتشار يابد؛ شركتهاي توليد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران ملزم به رعايت آن مي باشند.
12) كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري، سازه اي و تأسيسات مكانيكي و برقي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي،بهداشتي و غيره مي بايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فني در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2088 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)