مبنای نحوه محاسبه تراکم ساختمانی

مبنای محاسبه تراکم ساختمانی ، مساحت قید شده در " سند مالکیت " می باشد ، مگر اینکه مساحت موجود در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در اینصورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود.

ضوابط و الزامات

توجه : میتوانیم زیر زمین یا پیلوت یا راهرو را هم اضافه کنیم. مقدار"جزء گذر" در طرحهایی که جهت اجرا به اداره املاک ابلاغ شده در صورتیکه مالک،" جزء گذر" را به رایگان به شهرداری واگذار نماید تراکم بر اساس مساحت اولیه یعنی مساحت سند محاسبه میگردد.

ارتفاع مجاز ساختمانهای مسکونی

1) در تراکم 100% و 120% ، دو طبقه روی زیر زمین و پیلوت یا سه طبقه روی زیر زمین می توان ساخت.
(آنچه که بیرون از زمین می ماند ، سه طبقه است)
2) در تراکم 180% ، سه طبقه روی پیلوت و زیر زمین یا چهار طبقه روی زیر زمین می توان ساخت .
(آنچه که بیرون زمین می ماند ، چهار طبقه است.)

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
پنج شنبه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 16717 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « صدور پروانه قوانین شهرداری »