طرح تفصیلی

طرح تفصیلی ، تغییرات کالبدی را در " مقیاس منطقه " هدایت می کند. سر مشق طرح تفضیلی ، طرح جامعه است. اما اکنون طرح جامع نداریم. تراکم ، کاربری ، عرض گذر ، در طرح تفصیلی مطرح است.
*گردش کار در طرح تفصیلی
1) اعلام نحوه کاربری استفاده از اراضی و نحوه تعویض و نحوه تعریض گذر و تراکم مربوط به نحوی که در طرخهای تفصیلی آمده است.
2) اعلام طرحهای مختلف شهری ، مانند طرح اجرایی با ذکر شماره آن.
" طرح های اجرایی " بعد از طرح تفصیلی تهیه می شوند. هنگامی که نتوانیم طرح تفصیلی را اجرا کنیم آنگاه طرح اجرایی تهیه می شود. طرح اجرایی نیز توسط قسمت طرح تفصیلی تهیه می شود. حدود 10% تغییر در پوسته طرح تفصیلی می توان داد. ( درهنگام تهیه طرح اجرائی)
3) اعلام شماره بلوکی که ملک در آن قرار دارد. ( طرح تفصیلی روی نقشه های 1/2000 پیاده شده است. هر نقشه که یک بلوک است ، دارای یک شماره است.)
4) پاسخ به " استعلام" از وظایف طرحهای تفصیلی است.
5) انعکاس طرحهای تعیین شده توسط " بر و کف " روی طرحهای تفصیلی ، بنحوی که با اولین " بر و کف " که در یک گذر داده می شود ، عرض کوچه تثبیت و برای دفعات دیگر ، ملاک عمل باشد.
6) تعیین " بر " : به معنی اعلام ابعاد و مساحت باقیمانده ملک ، پس از رعایت " برهای اصلاحی " که ممکن است در نتیجه طرحها و یا رعایت ضوابط تعریض گذرها ، وجود داشته باشد.
7) تعیین " کف " : به معنی تعیین رقوم کف و مبنای سطح ساختمان احداثی که با توجه به کف تمام شده گذر ، در محل مشخص میگردد. چنانچه " گذر شیب دار " باشد و کف تمام گذر ، در محل مشخص نباشد. مالک و مهندس ناظر مکلف هستند از شهرداری منطقه ذیربط ، کتباً تقاضای " بر و کف " نمایند. " بری که ورودی پیاده وجود دارد سطح سنجش است و طرفهای دیگر مطرح نیستند.
8) اعتبار اظهار نظر طرح های تفصیلی ، 6 ماه می باشد. چون شهر هر روز تغییر می کند لذا قوانین شهرسازی هم می تواند متغیر باشد ، لذا مدت 6 ماه اعتبار در نظر گرفته شده است.
ضوابط و نحوه تعریض گذرها
وضع و کیفیت گذر ، به هر شکلی که باشد طرح تفصیلی و دستورالعمل منعکس بر روی آن ، ملاک عمل بوده و مقدار اصلاحی ملک با توجه به آن تعیین خواهد شد. اطلاعات وضع موجود را از بازدیدهای میدانی و کتابخانه ای بدست می آوریم.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
پنج شنبه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 3935 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)