اصلاح مواد 72 و 101 و 107 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1379/04/03)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.3.4 با توجه به نظريه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره 1668ه-.ب مورخ 41376.9.) تصويب نمود:

‌مواد (72) ، (101) و (107) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (‌موضوع تصويبنامه شماره .123379ت17496ه-‌مورخ 1375.11.28) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
1 - در بندهاي (3) و (8) ماده (72) عبارت و شهرسازي بعد از واژه ساختمان اضافه مي‌گردد.
2 - در انتهاي سطر سوم ماده (101)، عبارت شوراي انتظامي استان جايگزين عبارت شوراي انتظامي نظام مهندسي و در سطر آخر ‌واژه مزبور به جاي انتظامي نظام مهندسي درج مي‌گردد.
3 - بند (‌د) ماده (107) حذف و بندهاي بعدي به ترتيب به عنوان بندهاي (‌د) و (‌ذ) محسوب مي‌گردد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
پنج شنبه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2582 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)