جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی

 

 

9-6-1) حداقل مقدار سیمان ، نوع سیمان و نسبت آب به سیمان با توجه به دسته بندی شرایط محیطی بتن مسلح در معرض یونهای کلرید

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی


9-6-2) حداکثر مجاز یون کلرید در بتن مسلح از نظر خوردگی فولاد برای ساخت جدید

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی


9-6-3) مقادیر مجاز تعیین شده از آزمایش های نفوذپذیری بتن مسلح برای اعمال دوام در شرایط محیطی منطقه (طبق جدول 9-6-1)

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی


9-6-4) مقدار کل حباب های هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی


9-6-5- الف) رده بندی سولفات ها درخاک و تدابیر احتیاطی توصیه شده برای مقاطع بتنی نازک

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی


9-6-5- ب) رده بندی سولفات ها و تدابیر احتیاطی توصیه شده برای شمع های بتنی درجا

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - مقاومت بتن


9-6-6) مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها (میلیمتر) درشرایط محیطی بند 9-6-4
جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 11:00
بازدید 6316 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 11:00
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)