جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق


9-19-1) مقدار مقاومت فشاری بتن در دمای T درجه سلسیوس نسبت به مقاومت فشاری مبنا (دمای 20 درجه سلسیوس)

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-19-2) مقدار تنش حد تسلیم فولاد در دمای T درجه سلسیوس نسبت به تنش حد تسلیم مبنا (دمای 20 درجه سلسیوس)

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-19-3) ضوابط هندسی الزامی ستون ها، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-19-4) ضوابط هندسی الزامی تیرها، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-19-5) ضوابط هندسی الزامی تیرهای یکسره، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-19-6) ضوابط هندسی الزامی دال های با تکیه گاه ساده، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-19-7) ضوابط هندسی الزامی دال های یکسره، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی سازه های بتن آرمهنوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 15 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2644 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)