جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی

 

 

9-22-1) λ_1 نسبت به زمان

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی


9-22-2) λ_2 نسبت به زمان

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی


9-22-3) ضوابط هندسی الزامی ستون ها ، از نظر مقاومت دربرابر حریق

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی


9-22-4) ضوابط هندسی الزامی تیرهای ساده ، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی


9-22-5) ضوابط هندسی الزامی تیرهای یکسره ، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی


9-22-6) ضوابط هندسی الزامی دال های با تکیه گاه ساده ، از نظر مقاومت در برابر حریق

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی


9-22-7) ضوابط هندسی الزامی دال های یکسره ، از نظر مقاومت در برابر حریق
جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 11:38
بازدید 2940 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 11:38
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)