جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - تنش مجاز (اتصالات و وسایل اتصال)


10-1-10-1) حداقل ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ نسبی

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-2) حداقل بعد جوش گوشه

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-3) حداقل دمای پیش گرمایش

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-4) تنش مجاز جوش

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-5) ابعاد اسمی سوراخ پیچ

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-6) تنش های مجاز در انواع وسایل اتصال

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-7) تنش کششی مجاز (Ft) در پیچ ها و پرچ ها تحت اثر برش و کشش در اتصالات اتکایی

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-8) مقادیر C1

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-9) حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در امتداد نیرو

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-10) مقادیر افزایش فاصله تا لبه (C2)

جداول فنی سازه های فولادی10-1-10-11) حداقل نیروی پیش تنیدگی در اتصالات اصطکاکی

جداول فنی سازه های فولادینوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 15 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 8831 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)