جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات

 

10-2-9-1) حداقل ضخامت مؤثر جوش شیاری با نفوذ نسبی

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-2)حداقل بعد جوش گوشه

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-3) مقاومت جوش ها

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-4) الکترودهای سازگار با فلز پایه

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-5) حداقل دمای پیش گرمایش

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-6) مشخصات پیچ های تولید یا موجود درایران

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-7) حداقل نیروی پیش تنیدگی در اتصلات اصطکاکی (T_b)

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-8) ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلی متر

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-8) حداقل فاصله ی مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-9) مقادیرافزایش حداقل فاصله ی سوراخ تا لبه ( C )

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات


10-2-9-10) تنش اسمی (پیچ و قطعات دندانه شده )
جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 14:04
بازدید 7079 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 14:04
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)