جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - حالت حدی (اتصالات و وسایل اتصال)


10-2-10-1) حداقل ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ نسبی

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-2) حداقل بعد جوش گوشه

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-3) مقاومت اسمی جوش ها و ضریب تقلیل مقاومت

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-4) حداقل دمای پیش گرمایش

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-5) مشخصات پرچ ها و پیچ های موجود یا تولید در ایران

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-6) حداقل نیروی پیش تنیدگی در اتصالات اصطکاکی بر حسب تن

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-7) تنش اسمی (پیچ و پرچ)

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-8) ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلیمتر

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-9) حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا

جداول فنی سازه های فولادی10-2-10-10) مقادیر افزایش حداقل فاصله سوراخ تا لبه (C)

جداول فنی سازه های فولادینوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 15 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 4616 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)