جداول آیین نامه 2800

 

 

2-1) نسبت شتاب مبنای طرح درمناطق با لرزه خیزی مختلف

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


2-2) پارامترهای مربوط به روابط (2-2)

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


2-3) طبقه بندی نوع زمین

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


3-1) درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف درمحاسبه نیروی جانبی زلزله

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


3-2) محدودیت های مربوط به p=1

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


3-3) ضریب اهمیت ساختمان

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


3-4) مقادیر ضریب رفتار ساختمان ، R_U ، همراه با حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان H_m

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


4-1) ضرایب اجزای معماری

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


4-2) ضرایب لرزه ای برای تجهیزات مکانیکی و برقی

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


5-1) ضرایب مورد استفاده برای سازه های غیر ساختمانی مشابه ساختمان

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


5-2) ضرایب مورد استفاده برای سازه های غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


6-2) ضرایب بزرگ نمایی ناشی از توپوگرافی

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


7-1) مقدار عرض کرسی چینی برروی بتن تسطیح یا شفته آهک تسطیح

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


7-2) شرایط استفاده از شالوده بتن آرمه در زیر دیوار

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


7-3) مشخصات کلاف های قائم دراطرافبازشوهای بزرگتراز 2.5 متر

 جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4


7-3) حداقل مقدار سازه ای در هر امتدادساختمان برای مناطق مختلف خطر نسبی
جداول آیین نامه 2800 زلزله ویرایش 4

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
چهارشنبه, 02 ارديبهشت 1394 ساعت 11:05
بازدید 7757 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 ارديبهشت 1394 ساعت 11:05
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)