اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلان شهرها با رویکرد سرمایه گذاری

برگزارکننده : دانشگاه آزاداسلامی واحداهواز

آدرس سایت : http://conference.iauahvaz.org/cdcfi2015

زمان : 20 بهمن ماه 1393

توضیحات :

    محور های کنفرانس :

    ملاحظات فنی واجرایی درگودبرداری ساختمان درفضای شهری
    مقاوم سازی ساختمان های ساخته شده در کلان شهرها
    سیستم های حمل و نقل، پایداری حمل و نقل درشهرهای ایران
    توسعه قطارشهری و مشکلات فنی و اجرایی
    تجارب موفق سرمایه گذاری در پروژه های عمران شهری
    تجارب موفق پروژه های عمران شهری
    زیباسازی کلان شهرها با استفاده از المانهای شهری
    ایمن سازی بافت های فرسوده 

 

کنفرانس بتن خودتراکم ایران و کنفرانس تعمیر و نگهداری سازه های بتنی