قیمت موزاییک

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

- موزاییک گرانیتی
-
موزاییک حیاطی
- کفپوش ضد سایش
- واش بتن
-موزاییک سنگ مصنوعی

 

موزاییک گرانیتی تاریخ به روز رسانی : 1396/08/15
ردیف نام کالا تصویر درجه واحد نوع بسته بندی محل تولید قیمت درب کارخانه (تومان) خرید از عمران پویا
MG-1 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 17000
MG-2 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 17000
MG-3 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 17500
MG-4 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 16500
MG-5 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18700
MG-6 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  
MG-7 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد -
MG-8 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک بک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18200
MG-9 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18200
MG-10 موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  17700
 MG-11  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد  18500  
 MG-12  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد    
 MG-13  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد  18500  
 MG-14  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد  -  
MG-15  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  
MG-16  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  
MG-17  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  
MG-18  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  
MG-19  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18600
MG-20  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MG-21  موزاییک گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18600

 

 

قیمت مصالح و تجهیزات

موزاییک حیاطی گرانیتی تاریخ به روز رسانی : 1396/08/15
ردیف نام کالا تصویر درجه واحد نوع بسته بندی محل تولید قیمت درب کارخانه (تومان) خرید از عمران پویا
MH-1 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-2 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-3 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-4 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-5 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-6 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  18000
MH-7 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-8 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک بک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-9 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40 قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد 18000
MH-10 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک یک مترمربع پالت و شیرینگ شده یزد  18000
MH-11 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد  18000  
MH-12 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد  18000  
MH-13 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد  18000  
MH-14 موزاییک حیاطی گرانیتی درجه 1/کیفیت عالی/پالت شده/40*40  قیمت موزاییک  یک  مترمربع  پالت و شیرینگ شده  یزد  18000  

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 8645 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:39
این مورد را ارزیابی کنید