قیمت پروفیل های فولادی

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

- تیر آهن IPE
- پروفیل
- ناودانی
- نبشی
- ورق سیاه
- ورق گالوانیزه
- تسمه

تیرآهن IPE تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا شاخه وزن شاخه قیمت (تومان)
کیلوگرم شاخه
 1  تیرآهن نمره 14 - IPE140  12 متری  155  1.722  267.000
 2  تیرآهن نمره 16 - IPE160  12 متری  195  1.672  326.000
 3  تیرآهن نمره 18 - IPE180  12 متری  225  1.667  375.000
 4  تیرآهن نمره 20 - IPE200  12 متری  276  2.232  616.000
 5  تیرآهن نمره 22 - IPE220  12 متری  315  2.285  720.000
 6  تیرآهن نمره 24 - IPE240  12 متری  369  2.279  841.000
 7  تیرآهن نمره 27 - IPE270  12 متری  434  2.281  990.000
 8  تیرآهن نمره 30 - IPE300  12 متری  500  2.636  1.318.000

 

پروفیل تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا شاخه وزن شاخه قیمت (تومان)
کیلوگرم شاخه
 1  پروفیل 507-508-509 (پروفیل درب و پنجره)  6 متری  14.64  1.660  24.300
 2  قوطی 20x10  6 متری  27  1.760  47.520
 3  قوطی 25x10  6 متری  33  1.720  56.760
 4  قوطی 30x10  6 متری  39  1.760  68.640
 5  قوطی 20x20  6 متری  42  1.690  70.980
 6  قوطی 25x25  6 متری  54  1.660  89.640
 7  قوطی 30x20  6 متری  57  1.680  98.760
 8  قوطی 30x50  6 متری  96  1.660  159.360
 9  قوطی 30x60  6 متری  102  1.660  169.320
 10  قوطی 40x40  6 متری  90  1.660  149.400
 11  قوطی 60x40  6 متری  114  1.660  189.240
 12  قوطی 40x100  6 متری  168  1.660  278.880
 13  قوطی 70x70  6 متری  162  1.660  268.920
 14  قوطی 80x40  6 متری  138  1.660  229.080

 

ناودانی تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا شاخه وزن شاخه قیمت (تومان)
کیلوگرم شاخه
 1  ناودانی نمره 6.5 - UNP65  6 متری  42  1.640  68.880
 2  ناودانی نمره 8 - UNP80  6 متری  42  1.540  64.680
 3  ناودانی نمره 10 - UNP100  6 متری  52  1.535  79.820
 4  ناودانی نمره 12 - UNP120  6 متری  64  1.540  98.560
 5  ناودانی نمره 14 - UNP140  12 متری  155  1.675  259.625
 6  ناودانی نمره 16 - UNP160  12 متری  170  1.660  282.200
 7  ناودانی نمره 18 - UNP180  12 متری  215  2.450  526.750
 8  ناودانی نمره 20 - UNP200  12 متری  230  2.600  598.000

 

نبشی تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا شاخه وزن شاخه قیمت (تومان)
کیلوگرم شاخه
 1  نبشی 3 - L30  6 متری  9  1.520  13.680
 2  نبشی 4 - L40  6 متری  15  1.530  22.950
 3  نبشی 5 - L50  6 متری  22  1.515  33.330
 4  نبشی 6 - L60  6 متری  32  1.520  48.640
 5  نبشی 8 - L80  6 متری  58  1.530  88.740
 6  نبشی 10 - L100  6 متری  90  1.590  143.100
 7  نبشی 12 - L120  6 متری  130  1.590  206.700

 

ورق سیاه تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا ابعاد وزن ورق قیمت (تومان)
کیلوگرم شیت
 1  ورق سیاه 2 میلیمتری - PL2  رول  -  1.605  
 2  ورق سیاه 3 میلیمتری - PL3  6x1/5  220  1.770  389.400
 3  ورق سیاه 4 میلیمتری - PL4  6x1/5  290  1.800  522.000
 4  ورق سیاه 5 میلیمتری - PL5  6x1/5  360  1.830  658.800
 5  ورق سیاه 6 میلیمتری - PL6  6x1/5  435  1.820  791.700
 6  ورق سیاه 8 میلیمتری - PL8  6x1/5  580  1.830  1.061.400
 7  ورق سیاه 10 میلیمتری - PL10  6x1/5  720  1.820  1.310.400
 8  ورق سیاه 12 میلیمتری - PL12  6x1/5  865  1.860  1.608.900
 9  ورق سیاه 15 میلیمتری - PL15  6x1/5  1080  1.880  2.030.400
 10  ورق سیاه 20 میلیمتری - PL20  6x1/5  1445  1.930  2.788.850
 11  ورق سیاه 25 میلیمتری - PL25  6x1/5  1805  1.940  3.501.700
 12  ورق سیاه 30 میلیمتری - PL30  6x1/5  2165  1.925  4.167.625

 

ورق گالوانیزه تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا ابعاد وزن ورق قیمت (تومان)
کیلوگرم شاخه
 1  ورق گالوانیزه 0.4  1 و 1.25  5.7  2.650  
 2  ورق گالوانیزه 0.5  1 و 1.25  5.7  2.530  
 3  ورق گالوانیزه 0.6  1 و 1.25  5.7  2.530  
 4  ورق گالوانیزه 0.7  1 و 1.25  5.7  2.520  
 5  ورق گالوانیزه 0.8  1 و 1.25  5.7  2.520  
 6  ورق گالوانیزه 0.9  1 و 1.25  5.7  2.520  
 7  ورق گالوانیزه 1  1 و 1.25  5.7  2.530  
 8  ورق گالوانیزه 1.25  1 و 1.25  5.7  2.510  
 9  ورق گالوانیزه 1.5  1 و 1.25  5.7  2.510  
 10  ورق گالوانیزه 2  1 و 1.25  5.7  2.510  

 

تسمه تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا ابعاد وزن ورق قیمت (تومان)
کیلوگرم شاخه
 1  تسمه 20x5  12 متری    1.610  
 2  تسمه 25x5  12 متری    1.610  
 3  تسمه 30x5  12 متری    1.610  
 4  تسمه 40x5  12 متری    1.610  
 5  تسمه 50x5  12 متری    1.610  

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 3627 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:46
این مورد را ارزیابی کنید