قیمت یو پی اس

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

- یو پی اس توان بالا
- یو پی اس Online
- یو پی اس Line Interactive
- یو پی اس Rack Mount

یو پی اس توان بالا تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا توضیحات برند قیمت (تومان)
 1  UPS - ASPIRE 10000  یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (3-1) - 10KVA  -  8.200.000
 2  UPS - DURABLE 10000  یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (3-1) - 10KVA  -  9.700.000
 3  UPS - DURABLE 15 KVA  یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (3-1) - 15KVA  -  13.770.000
 4  UPS - DURABLE 20 KVA  یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (3-1) - 20KVA  -  16.000.000
 5  UPS - TITAN SERIES 20 KVA  یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (3-1) - 20KVA  -  12.100.000
 6  UPS - ONLINE ASPIRE 20000  یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (3-1) - 20KVA  -  12.300.000
 7  UPS - TITAN LCD 20000  یو پی اس توان بالا تکفاز به سه فاز (3-1) - 20KVA  -  12.000.000
 8  UPS - POWER ULTRA 20 KVA  یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (3-3) - 20KVA  -  19.870.000
 9  UPS - COMET 1 / 30 KVA  یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (3-3) - 30KVA  -  32.000.000
 10  UPS - COMET 2 / 30 KVA  یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (3-3) - 30KVA  -  32.000.000
 11  UPS - COMET 1 / 40 KVA  یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (3-3) - 40KVA  -  40.600.000
 12  UPS - COMET 2 / 40 KVA  یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (3-3) - 40KVA  -  40.600.000
 13  UPS - COMET 60 KVA  یو پی اس توان بالا سه فاز به سه فاز (3-3) - 60KVA  -  53.400.000

 

یو پی اس Online تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا توضیحات برند قیمت (تومان)
 1  UPS - TITAN 1000 VA  یو پی اس آنلاین - 1KVA  -  1.300.000
 2  UPS - SDC 1500S-RT  یو پی اس آنلاین - 1.5KVA  -  2.695.000
 3  UPS - ASPIRE 2000 VA  یو پی اس آنلاین - 2KVA  -  1.800.000
 4  UPS - SDC 2000S-RT  یو پی اس آنلاین - 2KVA  -  3.414.000
 5  UPS - TITAN 3000 VA  یو پی اس آنلاین - 3KVA  -  2.250.000
 6  UPS - ASPIRE 3000 VA  یو پی اس آنلاین - 3KVA  -  2.000.000
 7  UPS - SDC 3000X-RT  یو پی اس آنلاین - 3KVA  -  3.949.000
 8  UPS - TITAN 6000 VA  یو پی اس آنلاین - 6KVA  -  4.300.000
 9  UPS - ASPIRE 6000 VA  یو پی اس آنلاین - 6KVA  -  3.800.000
 10  UPS - SDC 6000-RT-3U  یو پی اس آنلاین - 6KVA  -  5.439.000
 11  UPS - TITAN 10000 VA  یو پی اس آنلاین - 10KVA  - 7.400.000
 12  UPS - ASPIRE 10000 VA  یو پی اس آنلاین - 10KVA  - 6.900.000
 13  UPS - CAD10000 KX1-RT  یو پی اس آنلاین - 10KVA  - 9.483.000
 14  UPS - DURABLE 10000  یو پی اس آنلاین - 10KVA  - 9.300.000

 

یو پی اس Line Interactive تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا توضیحات برند قیمت (تومان)
 1  UPS - BLAZER 600 VA  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 0.5KVA  -  400.000
 2  UPS - BLAZER 1200 VA  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 1.2KVA  -  750.000
 3  UPS - Venus 1300-BLK  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 1.2KVA  -  810.000
 4  UPS - DSS 1500X-RT  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 1.5KVA  -  2.445.000
 5  UPS - DSS 2000X-RT  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 2.0KVA  -  2.870.000
 6  UPS - TRUST 2 KVA  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 2.0KVA  -  950.000
 7  UPS - DSS 3000X-RT  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 3.0KVA  -  3.385.000
 8  UPS - TRUST 3 KVA  یو پی اس لاین اینتراکتیو - 3.0KVA  -  1.200.000

 

یو پی اس Rack Mount تاریخ به روز رسانی : 1394/04/22
ردیف نام کالا توضیحات برند قیمت (تومان)
 1  UPS - VIGOR RM 1000 VA  یو پی اس راک مونت - 1.0KVA  -  1.408.000
 2  UPS - VIGOR RM 2000 VA  یو پی اس راک مونت - 2.0KVA  -  2.150.000
 3  UPS - VIGOR RM 3000 VA  یو پی اس راک مونت - 3.0KVA  -  2.300.000

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 6048 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:41
این مورد را ارزیابی کنید