فهرست بها و شاخص ها

در این قسمت موارد زیر جهت دانلود و استفاده مهندسان عمران قرار گرفته است

1) فهرست بها
2) آنالیز بها
3) شاخص های قطعی دوره ای
4) نرخ فولاد و سیمان
5) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
6) شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری
7) ضرایب تعدیل و منطقه‌ای

 

نام دانلود
آنالیز بها  
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی  
شاخص های قطعی دوره ای  
شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری  
ضرایب  
فهرست بها  
نرخ فولاد و سیمان