مبحث 15 مقررات ملی ساختمان - آسانسورها و پله های برقی

اين مبحث شامل سه بخش مي‌باشد كه هريك به بيان مقرراتي براي طراحي و اجراي آسانسورها، پله‌هاي برقي و پياده روهاي متحرك و انتخاب نوع و اندازه اين تجهيزات متناسب با نوع كابري و تركيب جمعيتي و ترافيك در تردد افراد ساكن و استفاده‌ كننده از ساختمان‌ها مي‌پردازد.

15-1 كليات
      15-1-1 حدود و دامنه كاربرد
      15-1-2 تعاريف
15-2 آسانسورها
      15-2-1  الزامات اوليه انتخاب آسانسور
      15-2-2 طراحي و آماده‌سازي محل آسانسور و اجزا آن
      15-2-3 ويژگي آسانسورهاي مورد استفاده افراد ناتوان جسمي
      15-2-4 ويژگي‌هاي آسانسورهاي هيدروليك
      15-2-5 الزامات آسانسورهاي حمل خودرو
      15-2-6 آزمايش و تحويل‌گيري
      15-2-7 حفاظت در مقابل آتش
      15-2-8 برق اضطراري
15-3 پلكان برقي و پياده رو متحرك
      15-3-1 الزامات اوليه طراحي
      15-3-2 ويژگي هاي سازه و نحوه انتخاب پلكان برقي و پياده رو متحرك
      15-3-3 تاثيرات پلكان برقي و پياده رو متحرك بر سازه ساختمان
      15-3-4 مشخصات فني پلكان برقي و پياده رو متحرك
      15-3-5 حفاظت هاي فني و ايمني
      15-3-6 حفاظت در مقابل آتش
      15-3-7 تحويل گيري و نگهداري
             
پيوست1 اطلاعات و مدارك فني آسانسور،پلكان برقي و پياده رو متحرك
پيوست2 جدولهاي ابعادي آسانسور
پيوست3 نقشه ها و اطلاعات تكميلي

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1601 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)