مبحث 17 مقررات ملی ساختمان - تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گازطبیعی ساختمان‌ها

تعاريف

كليات مبحث

بخش اول - لوله کشی گاز طبیعی با فشاريك چهارم پوند بر اينچ مربع
 
      17-1  كليات
      17-1-1 حدود و دامنه ي كاربرد
      17-1-2 مسئوليت‌ها

      17-2  گروه‌بندي ساختمان‌ها
      17-2-1 كليات
      17-2-2 ساختمان‌هاي مسكوني
      17-2-3 ساختمان‌هاي عمومي
      17-2-4 ساختمان‌هاي خاص
      17-2-5 انواع ساختمان‌هاي عمومي

      17-3  مقررات ويژه گازرساني به ‌ساختمان‌هاي عمومي و خاص
      17-3-1 كليات
      17-3-2 ممنوعيت نصب وسايل گازسوز گرمايشي
      17-3-3 الزامات نصب وسايل گازسوز در شرايط خاص
      17-3-4 الزامات نصب تجهيزات ايمني
      17-3-5 محدوديت عبور لولة گاز از سقف‌هاي كاذب محل‌هاي تجمع
      17-3-6 تأمين هواي احتراق براي وسايل گازسوز
      17-3-7 انتخاب مسير دودكش وسايل گازسوز
      17-3-8 ساير موارد

      17-4 طراحي سيستم لوله‌كشي گاز و انتخاب مصالح
      17-4-1 طراحي سيستم لوله‌كشي گاز ساختمان‌ها
      17-4-2 الزامات نصب اجزاي سيستم لوله‌كشي گاز
      17-4-3 توسعة سيستم لوله‌كشي گاز موجود خانگي
      17-4-4 مشخصات مواد و مصالح مصرفي

      17-5  اجراي سيستم لوله‌كشي گاز طبيعي
      17-5-1 كليات
      17-5-2 الزامات اجراي سيستم لوله‌كشي گاز
      17-5-3 لوله‌كشي روكار
      17-5-4 لوله‌كشي توكار
      17-5-5 عايق‌كاري لوله‌ها (پوشش لوله‌ها)
      17-5-6 جوشكاري

      17-6 كنترل كيفيت، آزمايش، بازرسي، صدور تأييديه، تحويل و تزريق گاز در سيستم لوله‌كشي گاز
      17-6-1 كنترل كيفيت
      17-6-2 آزمايش مقاومت لوله و عدم نشت گاز
      17-6-3 برقراري جريان گاز
      17-6-4 بستن مجاري خروجي گاز
      17-6-5 بررسي نشت گاز در سيستم لوله‌كشي بعد از باز كردن جريان گاز
      17-6-6 اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز
      17-6-7 آزمايش مجدد سيستم لوله‌كشي در صورت عدم وصل گازبه‌مدت طولاني

      17-7 نصب و راه‌اندازي وسايل گازسوز
      17-7-1 كليات نصب
      17-7-2 ضوابط نصب دستگاه‌هاي گازسوز
      17-7-3 محدوديت‌هاي نصب وسايل گازسوز
      17-7-4 قابليت دسترسي به‌دستگاه گازسوز و فاصله‌هاي لازم
      17-7-5 روش‌هاي تأمين هواي لازم براي احتراق و تهويه

      17-8 دودكش‌هاي دستگاه‌هاي گازسوز ساختمان‌ها
      17-8-1 كليات
      17-8-2 تعيين قطر دودكش مستقل براي يك دستگاه گازسوز
      17-8-3 تعيين قطر دودكش مشترك و لوله رابط
      17-8-4 نكات ضروري براي طراحي و اجراي دودكش‌ها
      17-8-5 ضوابط مربوط به ‌نصب دودكش‌ها

      17-9 ضوابط بهره‌برداري و نگهداري از سيستم لوله‌كشي گاز داخل ساختمان‌ها
      17-9-1 كليات
      17-9-2 نكات قابل توجه در دوره بهره‌برداري
      17-9-3 تغيير در سيستم لوله‌كشي گاز ساختمان
      17-9-4 تعمير سيستم لوله‌كشي گاز ساختمان

بخش دوم – لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار 2 الي60 پوند بر اينچ مربع

      17-10 کلیات
      17-10-1 حدود و دامنه كاربرد
      17-10-2 مسئوليتها
      17-10-2-1 طراح
      17-10-2-2 مجري
      17-10-2-3 دستگاه نظارت
      17-10-2-4 شرکت ها، مؤسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح

      17-11 مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصـرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز
      17-11-1 مشخصات مواد و مصالح مصرفی
      17-11-1-1 لوله ها
      17-11-1-2 اتصالات
      17-11-1-3 مواد آب بندي اتصالات دنده پیچ
      17-11-1-4 شيرهاي فلزي
      17-11-1-5 شيرهاي پلی اتیلن
      17-11-1-6 پوشش لوله و اتصالات فولادي
      17-11-1-7 دستگاه جوش پلی اتیلن
      17-11-1-8 الكترودهاي جوشكاري
      17-11-1-9 واشر لائي
      17-11-1-10 مصالح مستعمل
      17-11-1-11 ساير مصالح
      17-11-1-12 علامتگذاري
      17-11-2 برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز
      17-11-2-1 برآورد مصارف گاز
      17-11-2-2  طراحی سیستم لوله کشی گاز
      17-11-2-3 افزودن به سيستم لوله كشي موجود
      17-11-2-4 نقطه تحويل گاز به مشترك
      17-11-2-5 نقاط اتصال به سيستم سوخت جايگزين
      17-11-2-6 محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها
      17-11-2-7 ملاحظات كلي در تعيين قطر لوله ها
      17-11-2-8 افت فشار مجاز
      17-11-2-9 حداكثر سرعت گاز
      17-11-2-10 حداكثر ميزان مصرف
      17-11-2-11 تعيين قطر لوله ها

      17-12 اجرای لوله کشی گاز
      17-12-1 کلیات
      17-12-2 تجهیز کارگاه
      17-12-3 نقشه های اجرایی
      17-12-4 خم کاری لوله های فولادی
      17-12-5 لوله کشی دفنی
      17-12-5-1 کلیات
      17-12-5-2 آماده سازی مسیر
      17-12-5-3 لوله کشی دفني با استفاده از لوله های فولادی
      17-12-5-4 لوله کشی دفني با استفاده از لوله های پلی اتیلن
      17-12-6 لوله کشی روکار
      17-12-6-1 کلیات
      17-12-6-2 اجرای لوله کشی رو کار
      17-12-7 حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع تأسیسات

      17-13 عایقکاری لوله ها
      17-13-1 کلیات
      17-13-2 اقدامات اوليه قبل از عایق كاري
      17-13-2-1 بازرسي ظاهري لوله ها از نظر آلودگي به چربي ها
      17-13-2-2 بازرسي لوله ها از نظر وجود عيوب مكانيكي
      17-13-2-3 بازرسي لوله ها از نظر خشك بودن
      17-13-3 زنگ زدائي و تميز كاري لوله ها
      17-13-4 عايق كاري سرد لوله ها (نوارپيچي)
      17-13-4-1 پرايمر زني
      17-13-4-2 نوار پیچی لایه اول
      17-13-4-3 نوار پیچی لایه دوم
      17-13-4-4 نوار پيچي سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعميري
      17-13-4-5 كنترل كيفيت عایقکاری سرد
      17-13-5 عايق كاري گرم لوله ها (عايق كاري با انواع قير)
      17-13-5-1 کلیات
      17-13-5-2 شرایط محیط برای عایقکاری گرم
      17-13-5-3 اقدامات اوليه قبل از عايق كاري گرم
      17-13-5-4 عمليات عايق كاري گرم
      17-13-5-5 عايق كاري دوبله
      17-13-5-6 عايق كاري سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعميري
      17-13-5-7 آزمايش و كنترل كيفيت عايقكاري گرم

      17-14 جوشکاری
      17-14-1 جوشکاری شبکه¬های گازرسانی فولادی
      17-14-1-1 كليات
      17-14-1-2 ارزيابي وتعيين صلاحيت جوشكاران
      17-14-1-3 الكترودهاي جوشكاري
      17-14-1-4 آماده سازي لوله¬هاي فولادي قبل از عمليات جوشكاري
      17-14-1-5 كنترل هاي لازم قبل از عمليات جوشكاري
      17-14-1-6 اقدامات لازم قبل از جوشكاري
      17-14-1-7 جوشكاري شبكه¬هاي گاز رساني فولادي
      17-14-2 جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن
      17-14-2-1 ارزيابي وتعيين صلاحيت جوشكاران
      17-14-2-2 آماده سازي لوله هاي پلي اتيلن قبل از عمليات جوشكاري
      17-14-2-3 عمليات جوشكاري شبكه هاي گاز رساني پلي اتيلن
      17-14-2-4 روش و مراحل انجام جوشكاري شبكه وانشعاب هاي پلي اتيلن به روش الكترو فيوژن
      17-14-2-5 بازرسي وكنترل كيفيت جوشكاري شبكه¬هاي گازرساني پلي اتيلن
      17-14-2-6 آزمايش¬هاي مخرب
      17-14-2-7 آزمايش غير مخرب جوش سه راهي انشعاب زيني

      17-15 حفاظت کاتدی
      17-15-1 کلیات
      17-15-2 سيستم هاي حفاظت كاتدي
      17-15-3 حداقل پتانسيل حفاظتی
      17-15-4 حفاظت كاتدي به روش آندهاي فدا شونده
      17-15-5 حفاظت كاتدي به روش تزريق جريان مستقیم
      17-15-5-1 بستر آندی
      17-15-6 کنترل و ارزیابی
      17-15-7 نقاط اندازه گیری
      17-15-8 اتصالات عايقي
      17-15-9 جعبه هاي اتصال

      17-16 کنترل کیفیت، آزمایش ها، بازرسی، صدور تائیدیه و تزریق گاز
      17-16-1 کلیات
      17-16-2 آزمایش
      17-16-3 تجهيزات و لوازم مورد نياز براي انجام آزمايش
      17-16-4 تنظیم دستگاه هاي آزمايش
      17-16-5 مسئوليت هاي مجري در ارتباط با انجام آزمایش
      17-16-6 برنامه انجام آزمايش ها
      17-16-7 مسئوليت هاي دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش
      17-16-8 اقدامات قبل از شروع آزمايش
      17-16-9 مراحل انجام آزمايش های مقاومت و نشتي

پيوست 1 راهنماي ايمني
پيوست 2 نمونه محاسبات بخش اول
پیوست 3 ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری
پیوست 4 جداول بخش دوم
پیوست 5 اشکال بخش دوم

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1905 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)