مبحث 2 مقررات ملی ساختمان - نظامات اداری

این کتاب شامل نظامات اداری در یازده عنوان و یک پیوست با عنوان مجموعه شیوه‌نامه‌ها ی مصوب اردیبهشت ماه 1384 و شامل هشت فصل بشرح زير می باشد:

 

فصل عنوان
1

تعاريف

2

مقررات ملّي ساختمان

3

اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان

4

اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

5

ناظر

6

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان

7

سازمان نظام مهندسي ساختمان

8

وزارت راه و شهرسازي

9

شناسنامه فني و ملكي ساختمان

10

ترويج

11

متفرقه

پیوست

مجموعه شيوه نامه مصوب ارديبهشت ماه 1384

 

فصل اول :كليات

پيشگفتار

ماده1- تعاريف
ماده2- اهداف
ماده3- خدمات طراحي، اجرا، نظارت ساختمان

 

فصل دوم: طراحي ساختمان

 ماده4- طراحي ساختمان
ماده5- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده6- طراحان حقوقي ساختمان

 

فصل سوم: اجراي ساختمان

ماده7- اجراي ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9- مجريان حقوقي ساختمان
ماده10- مجريان انبوه سازكاربرگ هاي شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانهاي فني، ديپلمه‌هاي فني و معماران تجربي
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجريان حقوقي يا دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

 

 فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده13- نظارت ساختمان
ماده14- ناظران حقيقي ساختمان
ماده15- ناظران حقوقي ساختمان
ماده16- نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و عرفي ناظرانبه صاحب كاران و شهرداري،
نحوه دريافت و نظارت،حق‌الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فنی وملکی

 مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال طراحي، اجرا و نظارت ساختمان

 

فصل پنجم: فهرست ‌هاي قيمت خدمات مهندسي و نحوه عمل به ماده12 آيين‌نامه اجرايي

ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در بخش طراحي و نظارت موضوع ماده هفده آيين‌نامه اجرايي
ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آيين‌نامه اجرايي و تبصره‌هاي آن

 

 فصل ششم: شناسنامه فني و ملكي ساختمان

ماده19- شناسنامه فني و ملكي ساختماندفترچه اطلاعات ساختمان

 

 فصل هفتم: شيوه‌نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 

فصل هشتم: پيوست مربوط به شيوه‌نامه مجريان ساختمان شامل شرايط عمومي قرارداد مجريان ساختمان، شرايط خصوصي قرارداد مجريان ساختمان و قراردادهاي همسان مجریان ساختمان

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1772 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 مهر 1393 ساعت 11:44
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)