مبحث 21 مقررات ملی ساختمان - پدافند غیرعامل

فصل اول    
       21-1 کلیات
       21-1-1 مفاهیم
       21-1-1-1 تعریف پدافند غیرعامل
       21-1-1-2 مفهوم پدافند غیرعامل
       21-1-2 تهدیدات
       21-1-3 هدف
       21-1-4 دامنه کاربرد
       21-1-5 کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ملّی ساختمان
       21-1-5-1 شهرسازی
       21-1-5-2 معماری
       21-1-5-3 سازه
       21-1-5-4 تاسیسات
       21-1-6 گروه‌بندی ساختمان‌ها
       21-1-7 بارهای ناشی از انفجار
       21-1-8 تعاريف

فصل دوم
       21-2 ملاحظات معماري
       21-2-1 کلیات
       21-2-1-1 رابطه معماری و پدافند غیرعامل
       21-2-2 ملاحظات طراحی محوطه
       21-2-2-1 جانمایی ساختمان
       21-2-2-2 فضاهای باز
       21-2-2-3 وروديها
       21-2-2-4 مسيرهاي دسترسي
       21-2-2-5 جانپناهها و ديوارهاي محافظ
       21-2-2-6 طراحي پله و شیبراه در محوطه
       21-2-2-7 مصالح سطوح کف معابر
       21-2-3 طراحی معماري
       21-2-3-1 طراحی حجم ساختمان
       21-2-3-2 عناصر الحاقی
       21-2-3-3 جداره خارجي ساختمان
       21-2-3-4 رابطه فضاي امن با سایر فضاها
       21-2-3-5 مسیرهای حرکت
       21-2-3-6 طراحی نمای جداره خارجی ساختمان‌
       21-2-3-7 طراحي قاب و مهاربندي پنجره
       21-2-3-8 سایر بازشوها
       21-2-3-9 تیغه بندی و عناصر غیرسازه‌ای
       21-2-3-10 آسانسور و پلکان
       21-2-4 فضاهاي امن
       21-2-4-1 تعريف فضاي امن
       21-2-4-2 جانمایی فضای امن
       21-2-4-3 مصالح و اعضای داخلی
       21-2-4-4 الزامات طراحی فضای امن
       21-2-5 پناهگاه
       21-2-5-1 درجه اهمیت پناهگاه
       21-2-5-2 انواع پناهگاه
       21-2-5-2-1 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت
       21-2-5-2-2 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملکرد
       21-2-5-2-3 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر مدت زمان اقامت
       21-2-5-3 پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی 
       21-2-5-4 جانمایی پناهگاه 
       21-2-5-5 ظرفيت پناهگاه
       21-2-5-6 مشخصات پناهگاه
       21-2-5-7 فضای داخلی پناهگاه
       21-2-5-8 محفظه هوابند
       21-2-5-9 ورودي پناهگاه
       21-2-5-10 راههای فرار و خروجيهای اضطراري
       21-2-5-11 روانبخشي پناهگاهها

فصل سوم
       21-3 مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح
       21-3-1 کلیات
       21-3-2 مصالح مناسب برای سازه‌های انفجاری
       21-3-2-1 بتن مسلح
       21-3-2-2 مصالح بنایی مسلح
       21-3-2-3 مصالح سنگدانه‌ای
       21-3-2-4 مصالح نما
       21-3-2-5 فولاد ساختمانی
       21-3-3 ویژگی‌های دینامیکی مواد
       21-3-3-1 ضریب افزایش مقاومت (SIF)
       21-3-3-2 ضریب افزایش دینامیکی (DIF)
       21-3-3-3 تنش تسلیم طراحی در سازه‌های مقاوم در برابر انفجار

فصل چهارم
       21-4 سیستم‌های سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار
       21-4-1 کلیات
       21-4-2 سیستم‌های رایج برای ساختمان‌
       21-4-2-1 دیوار بنایی مسلح
       21-4-2-2 دیوار بتنی پیش‌ساخته
       21-4-2-3 دیوار بتنی درجا
       21-4-2-4 قاب‌ قوسی و شیبدار (با سقف سبک)
       21-4-3 سیستم‌های رایج برای سازه‌ پناهگاهی
       21-4-3-1 سازه‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون درجا
       21-4-3-2 سازه‌های‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته

فصل پنجم
       21-5 تاسیسات برقی و مکانیکی
       21-5-1 الزامات قانونی
       21-5-1-1 دامنه کاربرد
       21-5-1-2 ساختمان‌های موجود
       21-5-2 مقررات کلی
       21-5-3 تاسیسات برقی
       21-5-3-1 سیستم الکتریکی
       21-5-3-2 سیستم ارتباطی و مخابراتی
       21-5-3-3 سامانه برق اضطراری
       21-5-3-4 مبدل‌های برق
       21-5-4 تاسیسات مکانیکی
       21-5-4-1 کلیات
       21-5-4-2 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
       21-5-4-3 تاسیسات بهداشتی
       21-5-4-3-1 سیستم آبرسانی
       21-5-4-3-2 تاسیسات فاضلاب
       21-5-4-4 لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان
       21-5-4-5 تاسیسات اطفاء حریق
       21-5-5 آسانسور و پله برقی
       21-5-5-1 آسانسورهای اضطراری
       21-5-6 تاسیسات پناهگاه
       21-5-6-1 کلیات
       21-5-6-2 تاسیسات برقی
       21-5-6-3 تاسیسات تهویه و تعویض هوا
       21-5-6-4 تاسیسات بهداشتی

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1744 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)