مبحث 8 مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

این کتاب شامل مباحثی درخصوص ساختمانهای بنایی مسلح ، محصور شده با کلاف و غیرمسلح تدوین و در شش فصل بشرح زیر منتشر گردیده است:

فصل عنوان
1 کلیات
2

مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

3

الزامات عمومی

4

ساختمان های بنایی مسلح

5

ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف

6

ساختمان های بنایی غیر مسلح

مقدمه

فصل اول- کلیات
       8-1-1 دامنه کاربرد
       8-1-2 تعریف ها

فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت
       8-2-1 کلیات
       8-2-2 مصالح ساختمانی‌
                                                                                                    
فصل سوم- الزامات عمومی
       8-3-1 کلیات
                   
فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح
       8-4-1 کلیات
       8-4-2 تحلیل و طراحی
       8-4-3 ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
       8-4-4 ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
       8-4-5 ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
                                                                                                                                   
فصل پنجم- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف
       8-5-1 کليات
       8-5-2 محدوده کاربرد‌
       8-5-3 ساختگاه
       8-5-4 مصالح
       8-5-5 طرح و اجرا

فصل ششم- ساختمان های بنایی غیر مسلح
       8-6-1 کلیات
       8-6-2 محدوده کاربرد‌
       8-6-3 ساختگاه
       8-6-4 مصالح
       8-6-5 طرح و اجرا

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1753 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 مهر 1393 ساعت 12:06
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)