روش تعيين جرم حجمي سيمان

 

بر اساس استاندارد ASTM C188-89

1- هدف:
تعيين جرم حجمي سيمان

2- اهميت و كاربرد:
جرم حجمي سيمان هيدروليكي به عنوان جرم واحد حجم ذرات جامد تعريف مي‌گردد. براي تعيين وزن مخصوص يك جسم بايد حجم وزن معيني از آنرا پيدا كرد.
در كليه مصالح ساختماني از جمله سيمان وزن مخصوص در حالتهاي مختلف بدست مي‌آيد از جمله وزن مخصوص ويژه gr/cm3. وزن مخصوص ويژه جسم جامد برابر است با وزن جسم جامد آن بخش بر حجم جسم جامدش جسم جامد را حداقل 24 ساعت در گرمخانه در دماي 5±105 درجه سانتی گراد نگهداري نموده تا كاملا خشك شود جسم جامد خشك شده را وزن كنيد و سپس حجم آنرا بدون فضاي خالي بدست مي‌آوريم و از تقسيم وزن جسم جامد بر حجم آن مي‌توان وزن مخصوص ويژه آنرا مشخص نمود. در مورد سيمان يا مصالح ديگر ساختماني پودر شده مي‌بايست از پودر رد شده از الك 200 استفاده نمود.
وزن مخصوص سيمان مطابق با استاندارد ايران به شرح ذيل مي‌باشد.
وزن مخصوص ويژه سيمان پرتلند gr/cm3 3-3.25
وزن فضايي كيسه نلرزيده gr/cm3 1-1.25
وزن فضايي سيمان لرزيده gr/cm3 1.5-1.8
وزن فضايي سيمان فله gr/cm3 1-1.3
وزن مخصوص ويژه سيمان پوزولاني gr/cm3 2.9-3

3- وسايل مصالح مورد نياز:
ترازو با دقت 0.1 گرم
قيف پايه بلند و كوتاه هر كدام يك عدد
نفت سفيد يا الكل يا هر مايع ديگري كه مناسب باشد.
پودر سيمان رد شده از الك 200 كه به مدت 24 ساعت در دماي 5±100 درجه سانتی گراد نگهداري شده است
بالن لوشاتليه – اين وسيله بالن استانداردي با مقطع دايره‌اي است كه شكل و ابعاد آن در شكل 1 نشان داده شده است. در شكل كليه مشخصات بالن در ارتباط با نوشته‌ها – فاصله‌ها – فضاها و درجه بندي‌ها مشاهده مي‌شود.
نفت سفيد يا الكل يا بنزين يا هر مايع شيميايي ديگر كه بر روي سيمان واكنش انجام ندهد و وزن حجمي آن كمتر از gr/cm3 0.62 باشد.

4- شرح آزمايش:
بالن را با نفت يا الكل يا هر مايع ديگري تا نقطه‌اي بين علامتهاي 0 تا 1 ميلي متر در ساقه بالن پرنمائيد. براي ريختن مايع از قيف پايه بلند استفاده كنيد. چنانچه قسمت داخلي لوله آغشته شده باشد قسمت بالاي لوله را خشك كنيد. در اين موقع مقدار مايع را در بالن را قرائت كنيد و آنرا يادداشت نمائيد (V0)
مقداري سيمان (گرم64) را با دقت 0.1 گرم وزن نموده (m1) (مشخصات سيمان قبلا ذكر شده است) و تمام سيمان را با دقت در داخل بالن بریزید بايد دقت نمود كه از مسدود شدن لوله بالن جلوگيري شود براي اين منظور مي‌توان از يك وسيله لرزاننده استفاده نمود. پس از آنكه تمام سيمان در داخل بالن ريخته شد. در پوش بالن را گذاشته و آنرا به صورت مايل تكان دهيد يا به آهستگي در مسير يك دايره افقي بچرخانيد طوري كه مطمئن شويد هواي بين دانه‌هاي سيمان خارج شود.
در اين مرحله مجددا سطح مايع را قرائت نمائيد (V1) و يادداشت كنيد.
تذكر 1- وسيله آزمايش قبل از انجام آزمايش بايد كاملا تميز و خشك باشد و تمام سيمان توزين شده در لوله ريخته شود.
تذكر 2- به علت خاصيت موئينگي لوله بايد روي قرائت اول و دوم دقت كافي را مبذول داشت.
تذكر 3- درجه حرارت مايع (الكل – نفت – بنزين و …) و پودر سيمان و بالن و محل آزمايش در خلال آزمايش 17.7 الي 23.3 درجه سانتي گراد باشد.

5- محاسبات:
حجم / جرم = m1 / V1 – V0 = وزن مخصوص ویژه سیمان

نکات :
1) بايد سيمان مورد آزمايش را قبل از آزمايش 24 ساعت در دماي 5±105 درجه نگهداري نمود
2) بايد سيمان را با الك شماره 200 الك نمود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 15772 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)