چاپ کردن این صفحه

مجموعه آزمایش های خاک


دستور کار حاضر براي انجام آزمایشات مکانیک خاك تهیه شده است . سعی شده مطالب به زبان ساده و همراه با اشکال متعدد و بصورت قدم به قدم بیان شوند . در پایان هر آزمایش یک مثال نمونه ذکر شده و نیز فرمهایی براي ثبت نتایج آزمایشات و محاسبات مربوطه آمده است.

1. آزمایش تعیین میزان رطوبت
2. آزمایش تعیین گرانی مخصوص
3. آزمایش آنالیز الک
4. آزمایش هیدرومتری
5. آزمایش حدود اتربرگ
6. آزمایش تراکم
7. آزمایش تعیین وزن واحد حجم خاک در محل به روش مخروط ماسه
8. آزمایش نفوذپذیری به روش هد ثابت و هد افتان
9. آزمایش هم ارز ماسه

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 5363 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)