آزمايش فشار


مقدمه :
آزمايشهاي فشاري در صنايع، بخصوص فلز كاري يا فولاد سازي مورد استفاده زيادي دارد زيرا در آنها عملياتي انجام مي شود كه كرنشهاي خميري زيادي بوجود مي آيد اين عمليات در حالت گرم يا سرد ورقكاري ( نورد ورقهاي فلزي جهت نازك كردن آنها ) ، كشش ميله هاي فلزي براي كم كردن قطر آنها ،حديده كششي ميله ها يا لوله ها در حالتهاي سرد و گرم و نورد گرم پروفيل ها كه تغيير شكلها در آنها تماما خميري است بكار مي رود.
روي اجسام مختلف دو نوع آزمايش فشاري انجام مي گيرد :
• در يك مورد طول نمونه به دقت ثبت گرديده مقادير مدول يانگ ، تنش تسليم و حد مقاومت فشاري مصالح بدست مي آيد .
• در مورد دوم فقط وضع كمي و كيفي مصالح از لحاظ مقاومت نهايي و نوع تغيير شكلهاي جسم ضبط مي گردد. اين آزمايش عموماً در كنترل كيفي مورد استفاده واقع مي شود.

هدف آزمايش :
تعيين مقاومت مجاز و نهايي و حد تسليم فشاري فلزات ( فولاد، برنج ، آلومينيوم )و ترسيم نمودار رفتار آنها و تعيين ضريب ارتجاعيشان .

وسايل آزمايش :
نمونه آزمايش (طول هر نمونه حد اكثر 2 تا 3 برابر قطر باشد ) ، اره ، سوهان ، دستگاه مخصوص آزمايش ، كرنش سنج مكانيكي ، متر، كوليس ،گيره

آزمایش های فولاد


شرح آزمايش :
ابتدا نمونه آزمايشي را به اندازه مورد نظر بريده دو سر آنرا با سوهان صاف مي كنيم.سپس بوسيله كوليس، ابعاد مقطع قطعه و طول آنرا اندازه مي گيريم . بهتر است قطعه چاق باشد يعني طول آن نسبت به قطر آن بزرگ نباشد ( حد اكثر 2 يا 3 برابر). حال قطعه را در داخل فكين دستگاه قرار داده ، در مركزسطوح بارگذاري ( جهت توزيع متناسب تنش) تنظيم مي نمائيم. كرنش سنج ( گيج ) را روي دستگاه در جايي كه جابجايي فكين را بطور كامل به آن منتقل شود ، نصب ميكنيم .
گيج را روي صفر تنظيم كرده ، بارگذاري را به آرامي شروع مي كنيم . اگر سرعت بارگذاري بالا باشد تنش نهايي بيشتر از مقدار واقعي و كرنش كمتر بدست خواهد آمد . در مدت بار گذاري در فواصل معين مقدار نيرو را از روي دستگاه و مقدار كرنش را از روي كرنش سنج قرائت و يادداشت مي كنيم .
فلزاتي نظير فولاد نرم و آلومينيوم جزء فلزات نرم هستند كه قبل از شكست تغيير شكل زيادي از خود نشان مي دهند و رابطه بين تنش و كرنش آنها تا حدود زيادي خطي است ولي در مورد اجسام شكننده نظير بعضي انواع چدن ، بلافاصله پس از تسليم شكست رخ مي دهد.در ابتدا تغيير طول قطعه نسبت خطي با افزايش بار دارد . در اين قسمت تغيير طولها كوچكند . ضريب زاويه منحني تنش و كرنش در اين قسمت همان مدول الاستيسيته است . اگر در اين قسمت بار برداشته شود نمونه به طول اوليه خود باز مي گردد . انتهاي اين قسمت روي منحني تنش كرنش را حد ارتجاعي مي گويند . بعد از اين ديگر نمودار تنش و كرنش( و نسبت بين اين دو )خطي نخواهد بود . در اين قسمت اگر بار برداشته شود جسم به حال اول خود باز نمي گردد. پس از آن به محاسبه و رسم نمودار مي پردازيم.

نتایج:
یادداشت نتایج آزمایش

تذکر : صاف نبودن سطح نمونه ها وتوزيع غير يكنواخت تنش باعث عدم دقت نتايج و نرسيدن به جواب مطلوب می شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2663 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 09 مهر 1393 ساعت 09:45
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)