مرکزبرش (shearing center)


هدف آزمايش :
تعيين مختصات نقطه ای که به ازای بارگذاری در آن نقطه بصورت برشی ، در سطح مقطع عضو پيچش رخ ندهد .

وسايل آزمايش :
دستگاه مرکز برش ، کوليس ، متر ، قطعات نمونه فلزی و وزنه های بارگذاری

شرح آزمايش :
پس از تنظيم نمونه آزمايشی و کاليبره کردن (صفر- صفرکردن) عقربه ها وکنترل محل بارگذاری ريسمان برروی سطح مقطع نمونه طی هر مرحله آزمايش به کمک هر وزنه در نقاط مختلف بارگذاری نموده و عقربه های دو طرف را ثبت، و نمودار ترسيمی عقربه دو طرف ، در محل تقاطع نقطه مزبور را تعيين مي کند .

نتایج:
یادداشت نتایج آزمایش

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1606 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « آزمايش پيچش خستگی (fatigue) »