خستگی (fatigue)


هدف آزمايش :
تعيين ميزان طاقت بارگذاری درحد مجاز بصورت نوبه ای يا متفاوت تا مرحله گسيختگی نمونه های فلزی

وسايل آزمايش :
دستگاه خستگی ، کوليس ، قطعات استاندارد و ساخته شده آزمايشی ، عقربه توليد نيرو

شرح آزمايش :
پس از جايگيری قطعه (نمونه) و تثبيت آن در داخل دستگاه وتنظيم ميزان بار اعمال شونده و زمان گيری دستگاه را روشن نموده و ميزان و تعداد دور قطعه تا مرحله شکست آن به همراه زمان آزمايش ثبت مي شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2117 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
محتوای بیشتر در این بخش: « مرکزبرش (shearing center) آزمايش سختي »