فتوالاستيسيته

 

هدف آزمايش:
بررسی بصری (وضع نمونه به کمک نور از درون قطعات) توزيع تنش در اجزای ساختمانی

وسايل آزمايش:
دستگاه فتوالاستيسيته، کوليس، متر، فيلترهای نور، نمونه ها، وزنه، لامپ سديمی، لامپ فلورسنت.

شرح آزمايش:
پس از تنظيم فيلترهای آناليزور و نيز پلاريزور و برقراری نور سفيد کامل و استقرار نمونه آزمايشی به ازای کاليبره کردن ضريب حساسيت مطابق ذيل.
وضعيت گسترش تنش و لايه بندی تنشها در جسم مثالی (مدل) آورده شده است.

سبز آبی نیلی بنفش قرمز نارنجی زرد خاکستری تیره رنگ
0.9 0.75 0.6 0.45 0.3 0.15 1.0 0.0 ضریب

 

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1579 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)