تست ضربه - Charpy V Notch Impact Test

 


هدف:
برای پیدا کردن میزان انرژی جذب شده در شکست یک قطعه استاندارد در دمای معین

تست های جوش تست های جوشروش کار:
در روی قطعه مورد آزمایش به وسیله دستگاه تراش یک شیار ایجاد می‌‌نمائیم سپس فطعه مورد آزمایش را به وسیله ضربه یک پاندول می‌‌شکنیم برای دریافت نتیجه بهتر این عمل می‌‌بایست با سه فطعه متفاوت انجام گیرد.
انجام این تست می‌‌بایست مطابق استاندارد PT2 :1972 BS 131: در یک دمای مشخص انجام پذیرد.

تست های جوشمطالبی که می‌‌بایست گزارش داده شود:
1) محل ابعاد و جهت شکاف
2) دمای تست
3) انرژی جذب شده
4) مقطع شکست
5) محل عیوب مشاهده شده

تست های جوش

 

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2841 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)