تست آلتروسونیک - Ultrasonic Test


هدف: پیدا کردن عیوب زیر سطی و در عمق فلز پایه و فلز جوش.
روش کار:
1) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم.
2) مرحله دوم: کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می‌‌گردد.
3) مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از تمیزکنننده شیمیائی مواد موجود در سطح جوش را پاک می‌‌نمائیم.
سپس عمل تست شامل جاروب کردن سطوح جوش و اطراف آن به وسیله پرآب آلتراسونیک را انجام می‌‌دهیم. اصول کار این روش شکست و باز تابش امواج فراصوتی در اثر برخورد با ماده خارجی و یا ناخالصی در سطح فلز جوش و فلز پایه که به صورت علائمی در روی صفحه دستگاه(CRT) قابل رویت می‌‌گردند می‌‌باشد.

تست های جوش

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1807 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)