تست خمش - Bend Test


هدف: برای پیدا کردن عیوب در فلز جوش منطقه متأثر از حرارت و فلز پایه انجام می‌‌شود این تست ممکن است برای پیدا کردن تورق در منطقه جوش مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تست به دو روش خمش طولی و خمش عرضی(FACE & ROOT) مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
توضیح استفاده از دو نوع تست طولی و عرضی برای یک قطعه ثابت معمول نمی‌‌باشد.

تست های جوش


روش کار: قطعه کار توسط یک فرم دهنده با قطر مشخص خم می‌‌شود می‌‌بایست طرف مناسبی از قطعه کار برای انجام تست آماده شود قطر سمبه و زاویه خمش می‌‌بایست مطابق استاندارد انتخاب شود.

تست های جوش تست های جوش


مطالبی که می‌‌بایست گزارش داده شود:
1) ضمانت قطعه کار
2) جهت خمش
3) زاویه خمش
4) قطر سمبه
5) مشخصات قطعه کار پس از انجام تست خمش(شامل نوع و محل عیوب)

تست های جوش تست های جوش

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2653 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)