شرایط خرید

شرایط قرارداد

ارائه عرضه و خدمات سایت عمران پویا، دعوت به ایجاب است.

طرفین قرارداد :
فروشنده : سایت عمران پویا
خریدار : شخص حقیقی یا حقوقی که از سایت عمران پویا، کالا یا خدمات خرید می کند

شرایط فسخ و انصراف :
1) به موجب این تفاهم نامه طرفین کافی اختیارات خود را ساقط کردند.
2) مهلت انصراف خریدار، از دریافت کالا یا خدمات چه به صورت اینترنتی چه تحویل در محل مورد توافق، 7 روز می‌باشد.
تبصره 1 : در صورت دریافت کالا یا خدمات، قبل از 7 روز، حق انصراف از خریدار ساقط می‌گردد.
3) در موارد ذیل، پس از عقد قرارداد، حق انصراف و فسخ از خریدار ساقط می‌گردد.
الف) کالاها و خدمات سفارشی قابل استرداد نیست
ب) کالاهای بسته بندی شده اگر باز شده باشند قابل استرداد نیست

مدت زمان ارسال کالا و خدمات:
1) ارسال از طریق اینترنتی : مدت زمان ارسال کالا و خدمات از طریق اینترنت، پس از تایید فاکتور و پرداخت هزینه آن، تا پایان روز صورت می گیرد.
2) ارسال از طریق پیک: مدت زمان ارسال کالا و خدمات ، پس از انجام هماهنگی های لازم با خریدار حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری صورت می گیرد.
3) ارسال از طریق پست پیشتاز : مدت زمان ارسال کالا و خدمات، حداکثر 4 روز کاری می باشد.
تذکر : با توجه به ارسال سفارشات شهرستان ها با پست، امکان تاخیر جزئی ناشی از عملکرد شرکت های مربوطه وجود دارد.
تذکر : در مورد کالا و خدماتی که با همکاری سایر شرکت ها برای خریداران ارسال می گردد ، امکان افزایش این مدت حداکثر به میزان 2 روز کاری وجود دارد.
تذکر مهم : با توجه اینکه ارسال محصولات از طریق پست، به کد پستی حساس می‌باشد، تمامی عواقب ناشی از وارد کردن اشتباه کد پستی به عهده خریدار می باشد.

سایر موارد :
- محل تسلیم کالا، در محل خریدار می باشد.
- مدت اعتبار قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌ فاکتور منظور گرديده است،24 ساعت مي‌باشد.
- چنانچه ثبت سفارش در ساعات غیر اداری ثبت شده باشد، در اولین ساعت کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.