گام سوم: کنترل سازه

سازه نگار ابزاری را در اختیار کاربران قرار داده است که با استفاده از آن می‌توانمشخصه‌هایی از سازه نظیر تغییر مکان جانبی (Drifts)، شاخص پایداری، بلندشدگی پای ستون (Uplift)، فاصله مرکز جرم و سختی، کنترل جابه جایی نسبی ستون ها، نامنظمی در پلان، نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر، پایداری ساختمان در برابر واژگونی، تعداد مدهای نوسان، نحوه محاسبه ضریب زلزله، محور محلی تیرها، عدم تضعیف مقطع ستون نسبت به ستون بالایی همان ستون و خواص مصالح را بررسی و کنترل کرد. همچنین در این قسمت طیف بازتاب بر اساس استاندارد 2800 ویرایش های سوم و چهارم توسط نرم افزار تولید شده و می توان برای استفاده در نرم افزار ETABS و SAP از نرم افزار سازه نگار خروجی به صورت .txt گرفت. برای استفاده از این ابزار باید از منوی "ابزارها" گزینه "کنترل سازه" را انتخاب کنید. به این ترتیب پنجره کنترل سازه باز می‌شود. در ادامه به چند نمونه از کنترل های انجام شده توسط نرم افزار به اختصار اشاره می-شود:
کنترل جابجایی نسبی طبقات: برای بررسی این مشخصه ابتدا بر روی گزینه "کنترل جابجایی نسبی طبقات" کلیک کنید تا این قسمت فعال شود. سپس راستا، طبقات و ترکیب بارهای مورد نظر را انتخاب کنید و در انتها کلید "گزارش کنترل جابجایی نسبی طبقات" و یا "گزارش محاسبات شاخص پایداری" را کلیک کنید تا گزارش‌هایمربوطه ساخته و نمایش داده شود.

 

آموزش نرم افزار سازه نگار
تصویر 2-5-1: الف) کنترل سازه

 

آموزش نرم افزار سازه نگار
تصویر 2-5-1: ب) کنترل جابجایی نسبی طبقات

 

آموزش نرم افزار سازه نگار
تصویر 2-5-2: گزارش کنترل جابجایی نسبی سازه
 

آموزش نرم افزار سازه نگار
تصویر 2-5-3: گزارش شاخص پایداری


کنترل جابجایی نسبی ستون‌ها: به این منظور ابتدا بر روی این قسمت کلیک کنید تا فعال شود. سپس با کلیک بر روی هر یک از ترکیبات بار می‌توانید جابجایی ستون‌ها در تحت ترکیب بار مورد نظر در نمایش سه بعدی مشاهده کنید. همچنین برای مشاهده گزارش تغییر مکان‌ها می‌توانید کلید گزارش را کلیک کنید.

 

آموزش نرم افزار سازه نگار
تصویر 2-5-4: نمایش سه بعدی جابجایی ستون‌ها

آموزش نرم افزار سازه نگار 

تصویر 2-5-5: گزارش تغییر مکان ستون‌ها


کنترل بلندشدگی پایه ستون‌ها: برای بررسی این شاخص می‌توانید ترکیب بارهای مورد نظر خود را انتخاب کنید، سپس دکمه گزارش را کلیک کنید تا محاسبات مربوط به این بخش را مشاهده کنید و یا از پنجره نمایش سه بعدی برای بررسی ستون‌ها و نیروی بلندشدگی آن‌ها استفاده کنید.

آموزش نرم افزار سازه نگار 

تصویر 2-5-6: کنترل بلندشدگی پایه ستون


همچنین می‌توانید مقدار مجاز نیروی بلندشدگی را در قسمت مورد نظر وارد کنید تا در تهیه گزارش لحاظ شود.

آموزش نرم افزار سازه نگار 

تصویر 2-5-7:گزارش بلندشدگی پایه ستون


کنترل فاصله مرکز جرم و مرکز سختی: در این قسمت برای محاسبه ابعاد ساختمان دو حالت محاسبه خودکار توسط سازه نگار و وارد کردن ابعاد به صورت دستی امکان پذیر است. بعد از آن می‌توان با کلیک بر روی دکمه گزارش، محاسبات مربوط به این قسمت را مشاهده کرد.
 

آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 2-5-8: گزارش کنترل فاصله مرکز جرم و سختی


کنترل نامنظمی در پلان: برای تهیه گزارش مربوط به این قسمت ابتدا حالات بار مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس دکمه گزارش را کلیک کنید.

آموزش نرم افزار سازه نگار
تصویر 2-5-9: کنترل نامنظمی در پلانآموزش نرم افزار سازه نگار
تصویر 2-5-10: گزارش کنترل نامنظمی در پلانخروجی طیف بازتاب: برای تهیه خروجی طیف بازتاب مطابق استاندارد 2800 ویرایش¬های سوم و چهارم بر روی گزینه "ضریب طیف بازتاب" کلیک کرده و پس از مشخص نمودن آیین¬نامه و مشخصات ساختگاه، محل ذخیره سازی فایل خروجی را تعریف نموده و بر روی گزینه "ذخیره فایل" کلیک نمایید.

آموزش نرم افزار سازه نگار 

تصویر 2-5-11: طیف بازتاب

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 16:15
بازدید 2867 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 16:15
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)