تنظیمات کنترل و طراحی پیچ ها

این قسمت به چگونگی طراحی پیچ‌ها و تنظیمات آن اختصاص دارد.

تنظیمات کلی
در تصویر زیر تنظیمات موجود در این قسمت دیده می‌شود.

 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-11-1: تنظیمات کلی کنترل و طراحی پیچ‌ها

گزینه‌های موجود در این بخش پارامترهای اجرایی ای هستند که در محاسبات تاثیر گذارند.
- فاصله اجرایی مورد نیاز جهت بستن مهره: در صورتی که در اتصال پیچی این حداقل فاصله پیچ تا المان‌های دیگر اتصال رعایت نشود، سازه نگار پیغام خطا تولید می‌کند و به کاربر اعلام می‌کند.
- حداقل فاصله لبه پیچ تا لبه ورق: این مقدار در سازه نگار نیز در محاسبات به صورت خودکار تعیین می‌شود ولی در صورتی که مقدار محاسبه شده از مقدار وارد شده در این قسمت کوچک‌تر باشد، از مقدار وارد شده توسط کاربر استفاده می‌شود.

تنظیمات طراحی
تنظیمات موجود در این قسمت در تصویر 5-11-2 قابل مشاهده هستند.
- استفاده از پیچ‌های پیش تنیده: در این قسمت نکته‌ای ذکر شده است به این ترتیب که در طراحی لرزه ای، طراحی پیچ‌هاحتماً به صورت پیش تنیده خواهد بود؛ باید توجه داشت که بر اساس مبحث دهم، نکته مذکور فقط در مورد بستن پیچ‌ها مورد نظر است و در محاسبات، رفتار اتکایی برای پیچ‌ها در نظر گرفته می‌شود.
- بهینه سازی اتصالات به هنگام طراحی با پیچ: سازه نگار در روند طراحی اتصالات پیچی، ابتدا تمامی فاکتورها و پارامترهای طراحی را با استفاده از یک فرآیند تکراری و خاص به گونه‌ای تغییر می‌دهد تا طراحی اتصال مورد قبول شود و پیغام‌های خطا از بین رود. در انتهای این فرآیند ممکن است در بعضی از اتصالات برخی از ابعاد و اندازه‌ها در بهینه‌ترین حالت ممکن قرار نگرفته باشند. در این حالت در صورتی که این گزینه در تنظیمات فعال شده باشد، سازه نگار یک بار دیگر سعی می‌کند تا ابعاد را به کوچک‌ترین مقدار ممکن اصلاح کند. به همین دلیل این گزینه به صورت پیش فرض فعال است.
- تعداد و فواصل پیچ‌ها در راستای x و y: در این قسمت کاربر می‌تواند مقادیر مورد نظر خود را برای تعداد و فواصل پیچ وارد کند. سه حالت برای تعیین این مقدارها وجود دارد: بدون محدودیت، ثابت و متغیر. گزینه بدون محدودیت، تعیین تعداد و فواصل را بر عهده برنامه می‌گذارد. در حالت ثابت، تعداد و فاصله به صورت دقیق برابر مقدار وارد شده در نظر گرفته می‌شوند و در صورتی که جوابگوی نیاز طراحی نباشد طراحی ناموفق خواهد بود. در حالت متغیر کاربر محدوده‌ای از حالات قابل قبول خود را به برنامه معرفی می‌کند.
*    در مواقعی که طراحی اتصال موفقیت آمیز نیست، می‌توان در برخی حالات با تغییر مقادیر تعداد و فاصله پیچ‌ها به جواب رسید.

آموزش نرم افزار سازه نگار 

تصویر 5-11-2: تنظیمات طراحی پیچ‌ها

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 15:06
بازدید 1779 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 15:06
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)