تنظیمات اتصالات تیر به ستون

 

در این قسمت تنظیمات مربوط به طراحی و کنترل اتصالات تیر به ستون قرار دارد.

تنظیمات کلی
گزینه‌های موجود در این قسمت در تصویر زیر قابل مشاهده است.

 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-13-1: تنظیمات کلی اتصالات تیر به ستون- فاصله سخت کننده‌ها از لبه آزاد ورق: این مقدار برابر است با فاصله سخت کننده‌های نشیمن یا بالاسری از لبه بال تیر.
- حداقل فاصله اجرایی بین سخت کننده‌های مجاور: در صورتی که بیش از یک سخت کننده در بالا یا پایین تیر موجود باشد، این مقدار حداقل فاصله قابل اجرا بین سخت کننده‌ها خواهد بود.
- حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری: این گزینه در جوشکاری ورق‌های بالا یا زیر سری بر روی بال تیر مطرح است و برابر است با مقدار فاصله آزاد بین جوش ورق تا لبه تیر.
- محل مفصل پلاستیک: این نقطه در تصویر مشخص است و بر اساس ضریبی از d (ارتفاع مقطع تیر) قابل تعریف است.

تنظیمات طراحی
تنظیمات موجود در این قسمت در تصویر زیر نشان داده شده است.

 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-13-2: تنظیمات طراحی اتصالات تیر به ستون


- ترکیب اتصال دهنده‌های برشی و نسبت نیرویی آن‌ها: در این بخش لیستی از اتصال دهنده‌های قابل استفاده در برش قرار گرفته است. در این قسمت کاربر می‌تواند با استفاده از دو دکمه بالا و پایین اولویت خود را برای استفاده از ترکیب‌های اتصال دهنده‌های مختلف در طراحی اتصالات به سازه نگار معرفی کند.
- در قسمت پایین اتصال دهنده‌ها، کاربر می‌تواندترکیب‌های جدیدی برای اتصال دهنده‌های برشی و سهم باربری آن‌ها تعریف کند و به لیست بالا اضافه کند و یا ترکیب‌های نامطلوب را از لیست حذف کند.

تنظیمات نیروهای طراحی
این قسمت به نحوه محاسبه نیروهای مورد استفاده در طراحی اتصالات تیر به ستون اختصاص دارد.این بخش به گونه‌ای طراحی شده است که کاربر می‌تواند برای هر یک از انواع اتصالات خمشی، مفصلی و کنسولی روش مجزایی را برای نحوه محاسبه نیرو به سازه نگار معرفی کند.
 در تصویر زیر تنظیمات قرار گرفته در این قسمت نشان داده شده است.

 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-13-3: تنظیمات نیروهای طراحی اتصالات تیر به ستون


در صورتی که در هر قسمت بیش از یک روش محاسبه نیرو انتخاب شود، سازه نگار می‌تواند بر اساس انتخاب کاربر بیشینه یا کمینه نیروهای محاسبه شده را در نظر بگیرد.
همچنین کاربر می‌تواند با استفاده از گزینه "درصد نیرو" میزان نیروی محاسبه شده را افزایش یا کاهش دهد.

طراحی با اتصالات درختی و پیچی    
در تصویر زیر تنظیمات موجود در این بخش قابل مشاهده است.

 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-13-4: تنظیمات طراحی با اتصالات درختی و پیچی


- استفاده از پیچ در اتصال: در قسمت بالای این بخش کاربر می‌تواند اتصال دهنده‌هایی را که باید در اتصال مستقیم تیر به ستون و یا دستک اتصال درختی به ستون  با استفاده از پیچ طراحی شوند انتخاب کند. در قسمت پایین، کاربر می تواند استفاده از اتصال درختی را در طراحی اتصالات فعال کند. نوع اتصال دهنده مورد استفاده در اتصال وصله درختی (پیچ یا جوش) در بخش "تنظیمات کنترل و طراحی وصله ها" (5.14.3)  قابل تعیین است.
- صرف نظر از نتیجه طراحی جوش سرتاسری: با فعال بودن این گزینه، در صورتی که جوش سرتاسری تیر به ستون ناکافی باشد، سازه نگار خطایی در مورد آن نمایش نخواهد داد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 15:15
بازدید 2546 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 15:15
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)