نقشه کشی پلان طبقات

تنظیمات کلی
تنظیمات موجود در این قسمت و مقادیر پیش فرض آن‌ها در تصویر زیر دیده می‌شوند:
 

آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-5-1: تنظیمات کلی ترسیم پلان طبقات


در تصویر 5-5-2 برخی از گزینه‌های موجود در این قسمت با استفاده از یک پلان نمونه نشان داده شده است.
- مقیاس: مقیاس ترسیم پلان طبقات
- فاصله خطوط تیرهای دوبل: در صورتی که در نقشه، تیرهای دوبل وجود دارد می‌توان با استفاده از این گزینه برای نمایش بهتر خطوط، فاصله‌ای نمایشی را بین دو پروفیل ایجاد کرد.
- ترسیم کامل پروفیل تیر: در صورتی که این گزینه غیر فعال باشد، فقط محور تیر به صورت یک خط در نقشه نشان داده خواهد شد و نمایش واقعی تیر ترسیم نمی‌شود.
- ترسیم اتصال گیردار و مفصلی: این گزینه‌ها ترسیم علامت اتصال‌های تیر به ستون گیردار و مفصلی را در نقشه پلان طبقات کنترل می‌کنند.

ورق‌های تقویت بال
- عرض ورق در نقشه: در صورتی که کاربر از گزینه ترسیم کامل پروفیل تیر استفاده نمی‌کند، تیر به صورت یک خط چین نشان داده می‌شود. در این حالت کاربر می‌تواند برای نمایش ورق‌های تقویت بال از این گزینه استفاده کند و یک مقدار ثابت برای نمایش عرض تمامی ورق‌ها وارد کند.
- نسبت طول در اتصال گیردار: این گزینه برای محاسبه طول ورق تقویتی بر اساس نسبتی از طول تیر تعبیه شده است. نسبت وارد شده در اتصال گیردار از دو سر تیر ترسیم می‌شوند.
- نسبت طول در اتصال مفصلی: این گزینه مشابه گزینه قبلی است با این تفاوت که نسبت وارد شده در تیرهای مفصلی در وسط تیر ترسیم می‌شود.
- میزان گرد کردن طول: در صورت استفاده از دو گزینه قبلی طول ورق تقویتی به صورت عددی با دقت میلی‌متر محاسبه شود؛ در این حالت می‌توانیددر صورت نیاز، با استفاده از این گزینه طول ورق را با تقریبی مشخص گرد کنید.

آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-5-2: برخی از تنظیمات کلی نقشه پلان طبقات

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 14:23
بازدید 1863 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 14:23
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)