جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - میلگردهای فولادی


9-4-1) استانداردهای ملی میلگردهای فولادی

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-4-2) رده بندی مکانیکی میلگردهای فولادی

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-4-3) ضوابط و الزامات قطرهای؛ اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-4-4) حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردهای فولادی در آزمایش کشش (بر حسب درصد)

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-4-5) زاویه خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش میلگردهای فولادی

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-4-6) حداکثر کربن معادل مجاز انواع میلگردها

جداول فنی سازه های بتن آرمهنوشته شده توسط  پویا حیاتی
شنبه, 02 -2667 ساعت 00:31
بازدید 6140 بار آخرین ویرایش در شنبه, 05 مهر 1393 ساعت 11:44
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)