جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - میلگردهای مصرفی

 

9-4-1) رده بندی میلگردهای فولادی

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - میلگردهای مصرفی


9-4-2) حداکثر کربن معادل مجاز انواع فولادها

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - میلگردهای مصرفی


9-4-3) چگالی میلگردهای کامپوزیتی ( کیلوگرم بر مترمکعب )

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - میلگردهای مصرفی


9-4-4) ضریب انبساط حرارتی میلگردهای کامپوزیتی

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - میلگردهای مصرفی


9-4-5) مشخصات مکانیکی میلگردها ی فولادی و کامپوزیتی معمول
جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - میلگردهای مصرفی

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 10:55
بازدید 3651 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 10:55
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)