جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - کیفیت بتن


9-6-0-1) مقادیر r1

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-0-2) مقادیر r2

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-0-3) مقادیر r3

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-1) مقدار کل حباب هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-2) الزامات بتن مسلح در شرایط محیطی مختلف

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-3-الف) رده بندی سولفات ها در خاک و تدابیر احتیاطی توصیه شده برای مقاطع بتنی نازک

جداول فنی سازه های بتن آرمه
جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-3-ب) رده بندی سولفات ها در خاک و تدابیر احتیاطی توصیه شده برای شمع عای بتنی درجا

جداول فنی سازه های بتن آرمه
جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-4) حداکثر مجاز یون کلرید از نظر خوردگی

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-5) مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها میلی متر

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-6) ضریب اصلاح انحراف استاندارد

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-7) مقاومت فشاری متوسط لازم در حالتی که نتایج برای تعیین انحراف استاندارد در دسترس نباشد

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-8) تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-6-9) کنترل و بازرسی مشخصه های بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمه
جداول فنی سازه های بتن آرمهنوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 15 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 17737 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)